201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Kunskapsdag Digitaliserad verksamhetsutveckling - 9 december

Syftet med dagen är att stärka kommunernas arbete med digitalisering i de olika verksamhetsområdena. Alla kommuner står idag inför utmaningen att effektivt tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare och företagare som bor och är verksamma i kommunen.

För att få full utväxling av de möjligheter som digitalisering ger behöver de interna processerna i kommunerna utvecklas så att de drar full nytta av de nya potentialerna. Lyckas detta blir resultatet en effektivare verksamhet med hög kvalitet och nytta för kommunens medborgare och företag. Mer information kommer!

Solkarta för Västernorrland på gång!

Projektet SOLEY tar fram en Solkarta för Västernorrlands alla sju kommuner. I februari 2017 kommer husägarna i Västernorrlands tätorter att kunna se hur mycket solel som kan produceras på egna fastigheters tak och väggar.

Alla byggnader i länet över 15m2 kommer att finnas med. Allmänheten kommer också att kunna ta del av verktyget via Energikontorets och Kommunernas hemsidor via projektet eSamverkan, där alla kommuner är med, för att på ett enkelt sätt kontrollera egna fastighetens solinstrålning. Verktyget kommer därför också underlätta för länets innevånare att övergå till förnybar energi.

Företag i Västernorrland välkomnas till nytt nätverk för energieffektivisering.

Energikontoret driver nätverket där företagen får hjälp med att stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi.

De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket. Antalet deltagande företag ska vara mellan åtta och sexton stycken.

Kontakta oss