201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Kunskapsdag Digitaliserad verksamhetsutveckling - 9 december

Syftet med dagen är att stärka kommunernas arbete med digitalisering i de olika verksamhetsområdena. Alla kommuner står idag inför utmaningen att effektivt tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare och företagare som bor och är verksamma i kommunen.

För att få full utväxling av de möjligheter som digitalisering ger behöver de interna processerna i kommunerna utvecklas så att de drar full nytta av de nya potentialerna. Lyckas detta blir resultatet en effektivare verksamhet med hög kvalitet och nytta för kommunens medborgare och företag. Mer information kommer!

Projektledning grund 22-23 november

Detta är grundkursen för dig som ska driva projekt enligt Västernorrlands gemensamma projektmodell. Du får kunskap om projektmodellen och använder checklistor och mallar i ett övningsprojekt så att du sedan självständigt kan leda ett utvecklingsprojekt. 

Du arbetar i ett team med 3-4 personer. Kursen är indelad i två etapper om två dagar med mellanliggande hemarbetsuppgifter. Utbildningen riktar sig till blivande projektledare i Västernorrlands län och är en del av vår länsgemensamma utbildningssatsning.  


Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga - 1 december

Under dagen ges en grundläggande genomgång av regelverket kring socialtjänstens ansvar för de ensamkommande, inklusive aktuella förändringar. Huvudsakligen fokuseras på praktisk tillämpning av regler för handläggning och dokumentation samt planering, genomförande och uppföljning av insatser. 

Barnrättsperspektivet och kunskap om ensamkommande unga och deras behov berörs också.

Kontakta oss