201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Hur hjälper vi kommunerna?

Under årets Välfärdskonferens, med temat kompetensförsörjning, intervjuades politiker och tjänstemän kring vad de tycker är Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag. Samverkan, idéer och att utbyta goda exempel var några av punkterna som kom fram. Sammanfattningsvis tyckte de att Kommunförbundet verkligen underlättar för dem att utföra sina uppdrag. Flera är starkare än en!

Se, dela och kommentera gärna filmen!

IMPROVE - framtiden är redan här - digital teknik i hemtjänsten

Det pågår mängder med arbete inom e-hälsa och kommunal äldreomsorg! Se den inspirerande filmen om hur man arbetar med digitala hjälpmedel för att förbättra vård och omsorg i länets glesbygd.

Projektet IMPROVE ska öka kapaciteten hos myndigheter att kunna använda dessa digitala tjänster och utveckla fler användarvänliga tjänster. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från EU:s program Norra Periferin och Arktis.

Ny digital solkarta - lämpar sig ditt hus för solenergi?

Energikontoret har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram solkartan där du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

I solkartan kan du alltså uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år och få ett bra underlag för att ta beslutet att använda solel!

Instruktioner och länkar till kartan hittar du här nedan under "läs mer".

Kontakta oss