201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Kunskap för barn och ungas bästa

Vi fortsätter med vår länsgemensamma kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att stärka kommunernas arbete med att utveckla kunskapen och därigenom säkra en trygg och säker vård. Regeringen har tidigare beslutat om att stödja ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att systematiskt utveckla kompetenshöjning inom socialtjänsten.

I Västernorrland har detta resulterat i en länsgemensam satsning på kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnas nu för tredje året i rad basutbildningen - Kunskap för barn & ungas bästa.

Nu söker vi Regional utvecklingssamordnare

Vi söker dig som vill medverka till utvecklingen av kommunernas vård- och omsorg som attraktiv VFU-plats av god kvalitet. Det innebär bland annat nära samarbete med kommunernas kontaktpersoner och sjuksköterskor samt att vara kommunernas talesperson i VFU-relaterade frågor gentemot universiteten. Arbetet utgår ifrån befintliga VFU-avtal och kommunernas behov.

Tjänsten är en AVA under 2016-09-01-2017-12-31, på 50 procent. Eventuellt finns möjligheter till förlängning av tjänsten samt utökning av omfattningen i den.


Nu söker vi en Projektledare

Vi söker dig som vill arbeta i ett projekt där regionens framtida kompetensförsörjning står i centrum, i projektet Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg (KIVO). Arbetet innebär att stödja de lokala grupperna i implementering av KIVO-metoden, en arbetsmetod som tagits fram i samverkan mellan arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Kommunal. Arbetet ska ske i nära samarbete med huvudprojektledaren som ska hålla ihop arbetet med ett motsvarande projekt i flera län. Detta innebär många resor, då en stor del av arbetstiden ska verkställas på olika orter inom länet.

Kontakta oss