201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Förbundsmöte 2019 hålls den 4:e april

Vi hälsar styrelse, ombud och ersättare välkomna till årets förbundsmöte med Kommunförbundet Västernorrland. Under dagen ger vi en inblick i det arbete som vi bedriver tillsammans med kommunerna och regionala aktörer för att utveckla välfärden. 

Vi följer upp 2018 års verksamhet och fastställer planeringen för 2019. Det ges även tid för att mingla och samtala med kollegor under pauserna. Inbjudan med anmälningslänk och handlingar skickas ut två veckor innan mötesdatum. Mötet hålls vid Parkaden i Härnösand. Länk till anmälan finns även här nedanför.

Förändringsarbete i Timrå kommun för att bli en attraktiv arbetsgivare

Under hösten 2017 fick FoU Västernorrland en förfrågan från socialtjänsten i Timrå kommun att följa projektet 7-timmars arbetstid som skulle genomföras bland socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Det handlar om sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid och en timme till reflektion varje dag. Syftet var att bli en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor.

Rapporten visar att socialsekreterarna i Timrå kommun genom den nya arbetstidsmodellen upplever förbättrad hälsa. 

Automatiseringen går framåt i kommunerna

Delprojekt 2 i e-Samverkan har som mål att helt eller delvis automatisera kommunala ärendeprocesser samt bidra till lärande och erfarenheter för fortsatt automatisering. I delprojektet fokuserar man på områdena skola och socialtjänst. I de utsedda utvecklingskommunerna Kramfors, Hudiksvall och Timrå - inriktar man sig på olika ärendentyper för utveckling. Kramfors kommun är utvecklingskommun för "medgivande vaccination". För Hudiksvalls kommun gäller ärendetypen "försörjningsstöd" och i Timrå kommun "ansökan till kulturskolan". När det gäller tjänsten medgivande vaccination har man dragit flera slutsatser under utvecklingsarbetet.

Kontakta oss