201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Projektet ERUDITE visar att digitalisering kan ge stora positiva effekter

Ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling inom Örnsköldsviks kommun har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Det visar en ny analys av kommunens e-tjänster. Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

Hur ska kommunerna lyckas med digitalisering?

Under årets Välfärdskonferens, med temat digitalisering, intervjuades politiker och tjänstemän kring vad de tycker är det viktigaste att ta hänsyn till när man utvecklar verksamheten med stöd av digitalisering. Samverkan och att utbyta kompetenser var några av punkterna som kom fram. Flera av de intervjuade lyfte fram projektet eSamverkan, som syftar till att ta fram digitala tjänster i kommunerna. Se, dela och kommentera gärna filmen!

Vård och omsorgscollege södra norrland

Människor som jobbar med Vård och omsorgscollege Södra Norrland träffades i Sundsvall i början av mars 2018. I filmen berättar några av dem vad Vård och omsorgscollege bidrar med - nu och i framtiden.

Kontakta oss