201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Introduktionspaket och rekryteringsstöd under covid-19 pandemin

Här finns samlade länkar till introduktionspaket, rekryteringsstöd och online-utbildningar med anledning av ökat personalbehov och permitteringar på grund av Covid-19. Många arbetsgivare söker efter vård- och omsorgsutbildad personal samt även studenter på vårdutbildningar och tekniska utbildningar.

Flera arbetsgivare söker också efter personal utan vårdutbildning som kan hjälpa till inom vården och omsorgen. Även lärare, förskollärare, IT-ansvariga, HR-ansvariga samt annan personal efterfrågas.

Kurser, konferenser och nätverksträffar - så påverkas de av coronaviruset

I det rådande läget med pandemin covid-19 ser Kommunförbundet över de kurser och konferenser som arrangeras närmast i tiden. Om en konferens som du är anmäld till blir inställd får du veta detta via mejl så snart som möjligt. De flesta träffar i våra nätverk försöker vi i nuläget ställa om till digitala, resfria möten. 

Vi följer de rekommendationer som myndigheterna ger, men kan även av andra skäl ställa in. Vi uppdaterar vilka konferenser som ställs in på denna sida under Kurs och konferens. I de fall det förekommer anmälningsavgifter betalas dessa tillbaka om konferensen ställs in.

Tillsammans för välfärd och utveckling - se filmen!

Nu har vi tagit fram en ny film om vår verksamhet. I filmen presenterar vi tre delar lite närmare.
- Vård och omsorgscollege, där Tove berättar om sin roll som handledare.
- Gemensam familjehemsorganisation, Johannes förklarar varför det är så viktigt med familjehem.
- Digitalisering, Jennie pratar om vinsterna med att samordna arbetet med digitalisering. 

Se filmen och dela gärna vidare!

Kontakta oss