201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Vi söker nu förbundsdirektör till Kommunförbundet

Kommunförbundet Västernorrland arbetar för att stötta länets sju kommuner i sitt utvecklingsarbete. Till det arbetet söker vi dig som tillsammans med ett positivt och drivet team vill påverka och göra skillnad ur ett samhällsperspektiv.

Som förbundsdirektör arbetar du i nära dialog med kommunchefer och är föredragande till Kommunförbundets styrelse. Du är en samlande kraft och en kreativ dörröppnare med förmåga att driva verksamheten mot uppsatta mål. I grunden har du relevant utbildning samt erfarenhet av att vara chef på hög nivå inom liknande verksamhet där ledning genom andra varit naturlig.

Förändringsarbete i Timrå kommun för att bli en attraktiv arbetsgivare

Under hösten 2017 fick FoU Västernorrland en förfrågan från socialtjänsten i Timrå kommun att följa projektet 7-timmars arbetstid som skulle genomföras bland socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Det handlar om sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid och en timme till reflektion varje dag. Syftet var att bli en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor.

Rapporten visar att socialsekreterarna i Timrå kommun genom den nya arbetstidsmodellen upplever förbättrad hälsa. 

Automatiseringen går framåt i kommunerna

Delprojekt 2 i e-Samverkan har som mål att helt eller delvis automatisera kommunala ärendeprocesser samt bidra till lärande och erfarenheter för fortsatt automatisering. I delprojektet fokuserar man på områdena skola och socialtjänst. I de utsedda utvecklingskommunerna Kramfors, Hudiksvall och Timrå - inriktar man sig på olika ärendentyper för utveckling. Kramfors kommun är utvecklingskommun för "medgivande vaccination". För Hudiksvalls kommun gäller ärendetypen "försörjningsstöd" och i Timrå kommun "ansökan till kulturskolan". När det gäller tjänsten medgivande vaccination har man dragit flera slutsatser under utvecklingsarbetet.

Kontakta oss