201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Tjänstedesign fångar upp medborgarnas behov av digitala tjänster

Den kommunala effektiviteten och förmågan att möta framtida demografiska utmaningar kräver effektiva processer. Antalet automatiserade och digitaliserade medborgartjänster inom den kommunala verksamheten är mycket få och här finns kommunernas stora potentiella effekthemtagning. Inom det nio kommuner starka projektet e-Samverkan finns uppdraget att helt eller delvis automatisera tjänster samt bidra till lärande och erfarenheter för en fortsatt automatisering. Man har under projektets gång fokuserat på detta i två kommuner - Kramfors och Hudiksvall.

Rätt att veta - att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF), Länsstyrelsen Västernorrlands län, Region Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland arrangerade därför en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se. Många av dagens föreläsningar filmades och kan ses på vår Youtube-kanal.

Vad är vinsten med digitala tjänster?

En utvärdering av e-tjänster i Örnsköldsviks kommun, genomförd av projektet ERUDITE, visar att ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

Kontakta oss