201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Europeiskt utbyte inom energieffektivisering

Nio EU-regioner, inkluderat Västernorrlands län, har gått ihop i Interreg-projektet Clean för att ta itu med en gemensam utmaning: hur man möter EU: s energieffektivitetsmål. I projektet utbyts erfarenheter för smartare och mer energieffektiva regioner, ökad koldioxidreduktion och minskad energiförbrukning. Kommunförbundet Västernorrland var nyligen värd för ett av de internationella utbytena – ”staff exchange”. Under två dagar ordnades studiebesök utifrån önskemål och intressen hos några av CLEAN-projektpartnerna. Partners och intressenter från Campania-regionen (Italien) och Nord Karelska regionen (Finland) deltog under detta staff exchange.

Rätt att veta - att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF), Länsstyrelsen Västernorrlands län, Region Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland arrangerade därför en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se. Många av dagens föreläsningar filmades och kan ses på vår Youtube-kanal.

Vad är vinsten med digitala tjänster?

En utvärdering av e-tjänster i Örnsköldsviks kommun, genomförd av projektet ERUDITE, visar att ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

Kontakta oss