201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Projektet ERUDITE visar att digitalisering kan ge stora positiva effekter

Ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling inom Örnsköldsviks kommun har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Det visar en ny analys av kommunens e-tjänster. Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

Hur ska kommunerna lyckas med digitalisering?

Under årets Välfärdskonferens, med temat digitalisering, intervjuades politiker och tjänstemän kring vad de tycker är det viktigaste att ta hänsyn till när man utvecklar verksamheten med stöd av digitalisering. Samverkan och att utbyta kompetenser var några av punkterna som kom fram. Flera av de intervjuade lyfte fram projektet eSamverkan, som syftar till att ta fram digitala tjänster i kommunerna. Se, dela och kommentera gärna filmen!

Nu söker vi en utvecklingssamordnare

Till funktionen utvecklingssamordnare söker vi dig som vill vara med och stärka det länsgemensamma utvecklingsarbetet inom områdena kvinnofrid och mäns våld mot kvinnor. Arbetet kommer ske i nära samarbete med berörda myndigheter i länet. Du kommer att vara placerad vid Kommunförbundet och ha en styrgrupp
bestående av representanter från både Kommunförbundet och Länsstyrelsen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att kartlägga behov av kompetensutveckling, befintliga resurser för målgrupperna våldsutsatta barn, vuxna och utövare och behov av resurser för att möta målgrupperna.

Kontakta oss