201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Ny rapport om systematisk uppföljning

I denna rapport diskuteras och problematiseras den kunskapssyn som ofta knyts till kunskapsbasering och systematisk uppföljning. Socialtjänsten har krav på sig att bedriva systematiskt kvalitetsarbete inom alla verksamhetsområden. Socialtjänstens insatser förväntas också utgå från bästa tillgängliga kunskap, där kunskap ofta knyts till evidens. Inom många av socialtjänstens verksamhetsområden är det dock svårt att påvisa evidens. Ofta presenteras systematisk uppföljning som lösningen på problemet. Stämmer det? Läs mer om vad undersökningen kom fram till i rapporten!

Tillsammans för välfärd och utveckling - se filmen!

Nu har vi tagit fram en ny film om vår verksamhet. I filmen presenterar vi tre delar lite närmare.
- Vård och omsorgscollege, där Tove berättar om sin roll som handledare.
- Gemensam familjehemsorganisation, Johannes förklarar varför det är så viktigt med familjehem.
- Digitalisering, Jennie pratar om vinsterna med att samordna arbetet med digitalisering. 

Se filmen och dela gärna vidare!

Västernorrlands kommuner beviljas statsbidrag för yrkesutbildningar

Samtliga kommuner i Västernorrlands län får statsbidrag för yrkesutbildningar för vuxna på Komvux under 2020.
Skolverket meddelade i januari att länets sju kommuner får totalt nästan 55 miljoner kronor för yrkesutbildningar inom Komvux
- Det är mycket positiva besked, säger Maria Modin, vuxenutbildningschef på Reveljen i Sollefteå kommun. Statsbidragen innebär att vi får fortsatt förtroende att erbjuda yrkesutbildningar för att tillgodose efterfrågad kompetens i Västernorrland och för att invånarna ska ha möjlighet att utvecklas.

Kontakta oss