201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Peder Björk vald till ny ordförande

En ny styrelse för Kommunförbundet valdes under förbundsmötet i Härnösand den 4 april. I och med det tar Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls kommun, nu över ordförandeskapet i kommunernas länsgemensamma intresseorganisation.

- Det är jätteroligt att jag fått förtroendet som ordförande i styrelsen. Kommunförbundet Västernorrland spelar en viktig roll genom att vara en drivande och samlande kraft för utvecklingsarbetet i våra kommuner. Västernorrlands kommuner har många gemensamma utmaningar där vi behöver bedriva utveckling och påverkansarbete på både regional och nationell nivå, säger Peder Björk.

Förändringsarbete i Timrå kommun för att bli en attraktiv arbetsgivare

Under hösten 2017 fick FoU Västernorrland en förfrågan från socialtjänsten i Timrå kommun att följa projektet 7-timmars arbetstid som skulle genomföras bland socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Det handlar om sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid och en timme till reflektion varje dag. Syftet var att bli en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsvillkor.

Rapporten visar att socialsekreterarna i Timrå kommun genom den nya arbetstidsmodellen upplever förbättrad hälsa. 

EMERGREEN - Emerging technologies for greener communities

Emergreen är ett samarbete mellan sju partners i fem olika EU-regioner i Sverige, Finland, Färöarna, Nordirland och Irland. Projektet pågår mellan oktober 2018 och september 2021. Finansiering sker genom NPA-programmet som riktar sig till glesbefolkade områden i norra Europa och Arktis.

Projektet syftar till att använda ny, innovativ teknik för att utveckla inkluderande, användarcentrerade hållbara offentliga tjänster. I Västernorrland genomförs projektet i nära samarbete med de lokala energi- och klimatrådgivarna.

Kontakta oss