201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Arbeta hos oss! Nu söker vi projektledare/enhetschef

Vi söker dig som gillar om utmaningar! Under större delen av 2018 ska vi förbereda starten av en gemensam familjehemsorganisation. Den planerade starten är under senare delen av 2018. Organisationen ska rekrytera, utbilda och stödja familjehem som har uppdrag från de socialtjänster som ingår i samarbetet. Under etableringsfasen är du projektledare och driver projektet i mål. När verksamheten startar övergår tjänsten till en enhetschefstjänst för organisationen. Du får en unik möjlighet att forma en ny verksamhet och rekrytera ett framgångsrikt och tvärprofessionellt medarbetarteam. Läs mer nedan!

Hur jobbar vi tillsammans med kommunerna?

Under årets Välfärdskonferens, med temat kompetensförsörjning, intervjuades politiker och tjänstemän kring vad de tycker är Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag. Samverkan, idéer och att utbyta goda exempel var några av punkterna som kom fram. Sammanfattningsvis tyckte de att Kommunförbundet verkligen underlättar för dem att utföra sina uppdrag. Flera är starkare än en! Se, dela och kommentera gärna filmen!

Arbeta hos oss! Nu söker vi Utvecklingssamordnare inom äldreområdet

Vi söker en utvecklingssamordnare för länsgemensam samverkan inom utvecklingsområdet äldre och för den kommunala hälso-och sjukvården

Vi söker dig som vill vara med och stärka det länsgemensamma utvecklingsarbetet och samverkan inom socialtjänsten samt närliggande hälso- och sjukvård. Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen inom i samverkan prioriterade fokusområden, i de nätverk som området har.Du kommer att vara en del i en kompetent arbetsgrupp som arbetar i team och stödjer varandra. Se hela annonsen via länken nedan!

Kontakta oss