Aktuella projekt

Kommunförbundet tar initiativ till projekt där det finns ett uttalat utvecklingsbehov hos våra kommuner.
Just nu bedriver vi nedanstående projekt tillsammans.

Projekt vi bedriver

  • Förbättrat stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade - nationell satsning
  • Psykisk hälsa - nationell satsning
  • Digitaliseringsguiden

Genomförda projekt

Här hittar du våra genomförda projekt.