Digitaliseringsguiden

Projektet Digitaliseringsguiden ska utgå från offentliga verksamhetsområden och ge förslag på metoder
för att höja kvalitén på tjänster som erbjuds, bli mer effektiva utan att bli kostnadsdrivande och vidga regionens marknad och öka innovationsförmågan. Projektets mål är att kommunala verksamheterna får en bättre förmåga att driva förändringsarbete med stöd av digitalisering där minst åtta nya behov i kommunerna ska upptas i  guiden. För att nå målet kommer projektet genomföra behovsanalys, workshops, seminarier, lösningsanalys samt
fortlöpande utveckling och underhåll av plattformen.

Mål och resultat
Projekten vill öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik med stöd av Digitaliseringsguiden. Guiden kommer att bidra till att stärka IKT-tillämpningar i kommunernas verksamhetsområden, till exempel för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa. 

Projektets övergripande mål - Att de kommunala verksamheterna får en bättre förmåga att driva förändringsarbete med stöd av digitalisering.
 
Projektet kommer särskilt att bidra till att nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras genom att etablera en helt ny, förhoppningsvis nationell tjänst, som i sin tur ska bidra till den digitala transformationen så att tillgängligheten till den offentliga servicen reformeras.

Projektet kommer indirekt att bidra till att användningen av digitala tjänster ska öka, särskilt i de grupper i samhället som i mindre utsträckning använder etjänster och den nya tekniken då Digitaliseringsguiden kommer att bidra med metodstöd för hur de kommunala verksamheterna kan öka användningen av ny teknik och
e-tjänster.


Kontakt

Vincent Vukovic
Projektledare

Mobil: 070-660 72 27
E-post: vincent.vukovic@kfvn.se

Digitaliseringsguiden