Här hittar du dokumentation från konferenser, möten och föredrag

Haschavvänjningsprogrammet

Dokumentation förberedelse för programmet finns här

Konferens kring utsatta EU-medborgare 21 maj 2015

Verksamhetsnytta av E-hälsa och teknik för äldre september 2012

En kunskapsdag som syftade till fortsatt verksamhets- och kvalitetsutveckling med stöd av IT-tjänster. Dagen arrangerades med utgångspunkt från länets strategi och handlingsplan för E-hälsa

Här kan du ta del av dokumentation från dagen

Program e-hälsa 7 sept

Nuläge regional strategi för E-hälsa
Gustav Malmqvist Kommunförbundet Västernorrland

Nationell patientöversikt- Vad betyder den för samverkan i vårdkedjan?
Andreas Mårtensson Inera AB

Landstinget Västernorrlands arbete med NPÖ
Jonas Bylund Eva Johansson Landstinget Västernorrland

Användning och nytta av NPÖ i Örnsköldsvik
Ann-Christin Nordin Örnsköldsvi

Teknik för äldre
Magdalena Marklund Hjälpmedelsinstitutet

Kommunernas utmaning kring infrastruktur - Hur drar vi nytta av tekniken
Jens Danielsson Örnsköldsvik

Hur arbetar vi med E-hälsa och ny teknik i Norrbotten
Per- Olov Egnell Norrbottens läns landsting

Utmaningar och planer i landstinget Västernorrland
Markus Kallioinen Landstinget Västernorrland

Huvudmannaskapsförändring av hemsjukvården

Landstinget och kommunerna har startat en process som ska leda fram till en förändring av huvudmannaskapsgränser inom hemsjukvården.

Denna dag syftade till att ge politiker och ledande tjänstemän möjlighet att ta del av erfarenheter från Kalmar och från Sörmland som nyligen genomfört motsvarande process. På plats var också SKL som berättade om hur skatteväxling kommer att påverka skatteutjämningssystemen. Dagen avslutades med att Västernorrlands projektledare Henrik Hammarström beskriv nuläge i Västernorrlands process.

Här finner du de bilder som visades vid presentationerna 31 maj 2012

Biogasseminarium i Sundsvall 28 augusti