ERUDITE - innovationsprojekt som utvecklar landsbygden i Västernorrland

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE är ett samarbete mellan sju olika EU-regioner i Sverige, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Italien och Ungern och forskningsinstituten RISE (SWE) och Universitet i Ljubljana. Projektet syftar till att utveckla landsbygden med hjälp av nya, innovativa e-tjänster och dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge.

Projektet pågår mellan april 2016 och mars 2018. Målet är att bättre prioritera och kanalisera de publika investeringar som görs i digitala tjänster, t.ex. inom omsorg, vård, skola och administration. Detta görs med ett intensivt kunskapsutbyte och med hjälp av nya metoder för innovation och uppföljningsverktyg för socioekonomisk inverkan (så kallad SEROI-analys, Socio-Economic Return-On-Investment). 

För att bättre förstå hur e-tjänster används så kommer vi att utvärdera 49 nyckeltjänster inom Örnsköldsviks kommun. Rapporten kommer att levereras i april 2018 och vara ett underlag för fortsatt verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Seminarier anordnas för att även allmänheten ska kunna ta del av resultaten.

SEROI och OPEN INNOVATION

Se gärna filmen om ERUDITE-projektets metoder SEROI och OPEN INNOVATION. (engelska)

ERUDITE-filmen med svenskt tal

För mer information, kontakta Jennie Olofsson
jennie.olofsson@kfvn.se
mobil: 073-271 28 78

ERUDITE webb finns här

Effektivisering genom digitaliserad verksamhetsutveckling

I december 2016 hölls en kunskapsdag kring digitalisering vid Hotell Höga kusten. Föreläsningarna filmades och kan ses i sin helhet på vår Youtube-kanal.