Mid Sweden European Office

Mid Sweden European Office är Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor i Bryssel.

En länk mellan regionen och EU-arenan

Kontoret fungerar som är en länk mellan regionen och EU-arenan och utgör regionens verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden som bestäms utifrån länens regionala tillväxtprogram kopplat till EU-kommissionens arbetsprogram.

Mid Sweden European Office påverkar bland annat utformningen av framtida EU-politik, främjar nätverksbyggande, kunskapsutbyte och europeiskt samarbete.

Ledning

Ledamöter som representerar Kommunförbundet i Mid Swedens ägarråd är Glenn Nordlund (s), vice ordförande, samt Anders Gäfvert (m). Aurora Lindberg är ledamot i Mid Sweden European Office styrgrupp.

Läs mer på: lvn.se/midsweden

Europaforum Norra Sverige

Politisk påverkan av regionalpolitik inom EU

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete mellan de fyra nordligaste länen för att påverka den framtida regionalpolitiken inom EU. Varje län har utsett tre rapportörer som har till uppgift att bevaka och driva frågor mellan de konferenser där gemensamma ståndpunkter och uttalanden från norra Sverige mejslas fram.

Från Kommunförbundets styrelse har två rapportörer utsetts; Glenn Nordlund (s) och Anders Gäfvert (m).

Läs mer på: www.europaforum.nu

EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

EU har olika finansieringsprogram för att möta gemensamma hinder, ta tillvara på gemensamma möjligheter och för att se till att den gemensamma inre marknaden fungerar på bäst möjliga sätt. Man kan dela upp EU:s fonder och program i strukturfonderna och sektorsprogrammen.

EU:s långtidsbudget beslutas för 7-årsperioder. För närvarande befinner vi oss i budgetperioden 2014-2020. Även om budgetperioden började 2014 har vissa program inte blivit fullt operativa ännu. EU-kommissionen har som ambition att alla program ska vara igång innan slutet av 2015.

Läs mer här

Kommande EU-finansiering

Mid Sweden European Office har sammanställt en översikt och kortfattad information över några av EU:s mest intressanta program för programperioden 2014-2020.

Varje informationsblad tydliggör programmens mål och utformning, om det finns skillnader från föregående programperiod och datum för kommande utlysningar.

Här hittar du informationen

Är du nyfiken på Europas framtid?

Den 2:a november finns det tillfälle att träffa representanter från Mid Sweden European Office! Läs mer

Länkar