Vi underlättade arbetet med egenkontrollen

 

Ungefär 60 verksamheter deltog under 2005 i en kurs om egenkontroll enligt miljöbalken. I utbildningen ingick några kursdagar med föreläsningar och diskussioner men också så kallade miljöråd. Vid dessa tillfällen träffades deltagarna i mindre grupper för att lösa uppgifter om egenkontrollen tillsammans och med stöd från en miljöinspektör och projektledaren.

Alla verksamheter som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön är skyldiga att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Målet med kursen var att verksamheterna skulle bygga upp en fungerande egenkontroll för sin verksamhet eller komplettera det de redan hade. Vi hoppades också att de ska få nya kontakter och samarbetspartners och se de ekonomiska fördelarna med att ha ett bra miljöarbete.

Du kan också läsa mer om projektet från 2004.

Teorihäfte

Mallar

 Naturvårdsverketshandbok

Om projektet