EMERGREEN

Emergreen - Emerging Technologies For Greener Communities - är ett samarbete mellan sju partners i fem olika EU-regioner i Sverige, Finland, Färöarna, Nordirland och Irland. Projektet pågår mellan oktober 2018 och september 2021. Finansiering sker genom NPA-programmet som riktar sig till glesbefolkade områden i norra Europa och Arktis.

Projektet syftar till att använda ny, innovativ teknik för att utveckla inkluderande, användarcentrerade hållbara offentliga tjänster. I Västernorrland genomförs projektet i nära samarbete med de lokala energi- och klimatrådgivarna.

Kontakt

Jennie Olofsson

Mobil: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@kfvn.se

Mer information hittar du i Emergreens Infoblad