Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? Tillsammans med Energimyndigheten erbjuder vi en rad stöd som ditt företag kan ta del av. Vi på energikontoret hjälper och vägleder dig i energiarbetet. Vi hjälper dig hitta rätt stöd för ditt företag, hjälper till vid ansökan av stöden och att hitta den rätta hjälpen för att genomföra en energieffektivisering.

Läs mer om energieffektivisering i små och medelstora företag på Energimyndighetens webbplats.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag
En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur energianvändningen kan effektiviseras. Stöd för energikartläggning är ett finansiellt stöd för dig som vill få koll på ditt företags energianvändning. Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Energikartläggningen kan genomföras av någon på ditt företag om den kompetensen finns och stödet kan då bidra med att finansiera personalkostnaden för detta. Vanligast är dock att ta in en konsult som genomför energikartläggningen och stödet används då till detta. Resultatet av en energikartläggning blir en rapport som visar på energianvändningen idag samt ger förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Vi erbjuder hjälp och stöd
Vi erbjuder stöd och hjälp till små och medelstora företag i regionen inför, under och efter det att ditt företag ansökt om stöd för energikartläggning. Vi kan till exempel hjälpa till vid ansökan av stödet till Energimyndigheten eller med en kravspecifikation till en energikonsult. Vi anordnar seminarier med olika typer av inriktningar och informerar företag om de stöd som erbjuds för att arbeta med energieffektivisering.

Vad händer efter en energikartläggning?
Efter energikartläggningen är genomförd kommer vi att bjuda in er tillsammans med andra företag till seminarieträffar där ni får utbyta erfarenheter. Intressanta föreläsare och inspiratörer bjuds in till dessa, men det viktigaste är att ni får vara med och påverka innehållet och inriktning. Vi på energikontoret kommer att ha löpande kontakt med ditt företag för att följa upp hur arbetet med att genomföra de åtgärder som energikartläggningen visade på gått. Vi fortsätter med informationsspridning av nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka till ditt företag. Med andra ord hjälper vi dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Läs mer om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag på Energimyndighetens webbplats.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering
Vill ditt företag ta ytterligare ett kliv i arbetet med energieffektivisering efter en energikartläggning? Då kan stödet för miljöstudier vara något för dig. Kanske visade energikartläggningen på åtgärder som kräver en stor investering och därför behöver en förstudie? Vill ditt företag jobba mer systematiskt med energifrågan? Eller vill utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Små och medelstora företag kan nu söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en effektivare energianvändning i företaget. Vi på energikontoret kan hjälpa till både med att identifiera när stödet skulle kunna vara lämpligt att söka men också vid själva ansökan.

Läs mer om Miljöstudier – inför en energieffektiv investering på Energimyndighetens webbplats.

Nätverk för energieffektivisering
Ta chansen att utbyta erfarenheter med andra små och medelstora företag! I ett nätverk för energieffektivisering kan du som företagare kan öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyta erfarenheter med andra företag. I nätverket arbetar företagen mot ett gemensamt mål mot en effektivare energianvändning och delar erfarenheter med varandra för att nå dit. Genom en effektivare energianvändning kan de deltagande företagen sänka sina kostnader, stärka sitt varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Nätverken anordnas på regionalnivå, och det finns både branschspecifika och blandade nätverk. Ett nätverk består av mellan 8–16 företag. Kravet för att delta är att ditt företag har en energianvändning över en GWh per år.

Få rådgivning av en energiexpert
Vi på energikontoret leder nätverket och till nätverket finns också en energiexpert knuten som erbjuder ditt företag upp till 150 timmars rådgivning. En viktig del av nätverksarbetet är också ett roterande värdskap där du som deltagare bjuder in övriga deltagande företag för att visa den egna verksamheten. För att delta krävs så klart ditt engagemang och tid och en vilja att dela med sig av dina erfarenheter. Utöver detta krävs en deltagaravgift på
10 000 kronor per år. Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag som också arbetar för att sänka sin energianvändning så får företagen bland annat hjälp att söka stöd för en energikartläggning eller uppdatera en befintlig, samt i arbetet med att genomföra de åtgärder som energikartläggningen visat på.

Läs mer om Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats.

Mer information på Energimyndighetens hemsida


Det här är ett EU-finansierat stöd. 
Detta stöd finansieras med EU-medel inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden där Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Stödet sträcker sig fram till år 2020.

Kontakt

David Tengerström

Projektledare
Energikontoret Västernorrland

070-666 86 89
E-post