Energikontoret ingår nu i Region Västernorrland och webbsidan har flyttat till ekvn.se