Förbundsmötet - Årets möte för våra ombud

Förbundsmötet är Kommunförbundets högsta beslutande organ och består av 65 politiska ombud från alla länets kommuner. Dessa ombud väljs av respektive kommunfullmäktige. Förbundsmötet sammanträder i mars varje år på Årets möte för att få inspel från verksamheten, delges nya kunskaper och ta ställning till bokslut och årsredovisning samt verksamhetsplan.

Ombuden väljs efter varje val till en mandatperiod om fyra år. En lista på våra nuvarande ombud som är valda från mars 2011 hittar du här:

Protokoll

Förbundsmöte 24 mars 2017

Förbundsmöte 17 mars 2016

Förbundsmöte 19 mars 2015

Förbundsmöte 20 mars 2014

Förbundsmöte 27 mars 2013

Förbundsmöte 28 mars 2012

Förbundsmöte 24 mars 2011

Dokumentation

Här kan du hitta våra årsberättelser och verksamhetsplaner.

Verksamhetsplan 2017

Årsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2016

Årsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2015

Årsberättelse 2014

Presentationer från Årets möte 2016

Annika Wallenskog, SKL - Vägval för framtiden

Lars Vestin, Umeå Universitet - Att bygga utvecklings- och förändringskapacitet i städer och landsbygd

Resultat från mentometerundersökning - Vart står vi och vart vill vi att Västernorrland ska stå om fem år?

Årets möte 2017

I år träffades vi i Härnösand den 24 mars.

Program Årets möte 2017

Presentationer 2017

Bilder och presentationer från 2017 års Välfärdskonferens hittar du här