Förbundsmötet - Årets möte för våra ombud

Förbundsmötet är Kommunförbundets högsta beslutande organ och består av 65 politiska ombud från alla länets kommuner. Dessa ombud väljs av respektive kommunfullmäktige. Förbundsmötet sammanträder i mars varje år på Årets möte för att få inspel från verksamheten, delges nya kunskaper och ta ställning till bokslut och årsredovisning samt verksamhetsplan.

Ombuden väljs efter varje val till en mandatperiod om fyra år. 

Protokoll

Förbundsmöte 4 april 2019

Förbundsmöte 16 mars 2018

Förbundsmöte 24 mars 2017

Förbundsmöte 17 mars 2016

Förbundsmöte 19 mars 2015

Förbundsmöte 20 mars 2014

Förbundsmöte 27 mars 2013

Förbundsmöte 28 mars 2012

Förbundsmöte 24 mars 2011

Förbundsmöte 2020

2020 års förbundsmöte hölls den 12 mars i Härnösand.

Anmälan