Gemensam familjehemsorganisation

Placeringar i familjehem har stadigvarande ökat sedan 1990-talet, samtidigt som kommunerna rapporterar om svårigheter att rekrytera nya och behålla erfarna familjehem. Gemensam familjehemsorganisation är en kommunägd organisation som vänder sig till familjehem med placerade barn från Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun.

Organisationens målsättning är att bidra till förhöjd kvalité och effektivisering gällande familjehemsvården. Detta genom specialisering av arbetsuppgifter; rekrytering, utbildning/ fortbildning samt externt stöd/ handledning.

familjehemgfo.se

Gemensam familjehemsorganisation har en egen webbsida - familjehemgfo.se. Där hittar ni allt som har med vår rekrytering, utbildning och handledning av familjehem att göra. Vi publicerar också nationella nyheter och länkar där. Så vill ni ha det senaste om Gemensam familjehemsorganisation - gå in på familjehemgfo.se.

Varför är familjehem viktiga?

Kommunförbundet arrangerar vartannat år familjehemsdagar där familjehem får ta del av intressanta föreläsningar och seminarier. I filmklippet från familjehemsdagarna 2018 här ovan hör vi Anton Sjögren, leg psykolog som specialiserat sig inom området barn och ungdomar. Vi hör också Moa Sjödin, med egen erfarenhet av familjehem under sin barndom, berätta varför familjehemmen fyller en så viktig funktion.

Framgångsfaktorer

Se gärna SKLs film om framgångsfaktorer vid regional samverkan och rekrytering av familjehem. I filmen ingår följande avsnitt:
Större utbud - bättre matchning, Familjepoolen
Noggrann planering innan start, Västernorrland
Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket, Göteborgs stad

Kontakt

Elisabeth Högberg
Chef för gemensam familjehemsorganisation

Mobil: 070-360 08 25
E-post: elisabeth.hogberg@kfvn.se