Nytt informationscentrum för hållbart byggande

Energikontoren Sverige är en samverkanspart i det nyligen uppstartade forumet för hållbart byggande, ICHB – Informationscentrum för hållbart byggande. Forumet drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag från Boverket.

För att främja hållbart byggande i Sverige sprider Svensk Byggtjänst tillsammans med sina underleverantörer information och nyheter kring hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livcykelaspekter. Informationscentret är framför allt till för dig som sitter på beslut kring renoverings- och nybyggnationsprojekt.

Läs mer på ihcb.se

Kontakt

Jennie Olofsson
Verksamhetsledare
Mobil: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@kfvn.se