Klimatklivet - Lokala investeringar för ett bättre klimat

Genom Klimatklivet är det möjligt att få investeringsstöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.

Hittills beräknas Klimatklivet ha bidragit med 403 000 tons minskning av CO2-utsläppen, vilket motsvarar växthusgasutsläppen från 48 000 bensindrivna bilar som åker ett varv runt jorden.

Till och med den 8 september 2016 har Klimatklivet beviljat 500 ansökningar. I Västernorrland har totalt 14 ansökningar beviljats.

Nästa ansökningsomgång till Klimatklivet är 9-31 januari 2017.

Senast beviljade stöd till verksamheter i Västernorrland:

  • Krambo Bostads AB - Laddningsstationer
  • Svenska JärnvägsStationer AB - Pelletskonvertering Långsele station
  • Härnösand Energi och Miljö AB - Tankställe för biogas i Äland
  • Fortum Markets AB - Laddinfrastruktur
  • BAE Systems Hägglunds AB - Laddstolpar Parkering Loket
  • Colabitoil Sweden AB - Tankanläggning för HVO
  • BAE Systems Hägglunds AB - Uppvärmning av Nordanås provbana
  • Sundsvalls kommun - Gång- o cykelväg längs Lasarettsvägen
  • Fastigheter Västby AB - Konvertering olje-och elpanna till bergvärme

För mer info: naturvårdsverket.se