Kultur och fritid

Ett strategiskt utvecklingsarbete

Kultur och fritid är viktiga dimensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Kultur och fritidssektorns står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Kultur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Kulturforum

För att stärka och synliggöra kulturens olika roller var Kommunförbundet med och startade Kulturforum, ett länsråd i kulturfrågor, där kommunerna, Länsstyrelsen och Landstinget ingår.

Vi samverkar också med Landstinget kring ett årligt Kulturting, en mötesplats för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för länets kommuner, föreningar och kulturutövare.

Genom Kulturforum har vi medverkat vid framtagandet av länets regionala kulturplan. Denna har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med civilsamhället och länets kulturutövare. Den regionala kulturplanen är en förutsättning för att ingå i den s.k. samverkansmodellen, som innebär att landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Ordförande och vice ordförande i Kulturforum är:

  • Åsa Ulander (s) Sundsvalls kommun 
  • Monica Fällström (s) Landstinget 

Kulturforums möten 2017

  •  mars
  • 12 maj
  • 11 12  oktober Kulturting, 
  • 8 december

Kultur- och fritidspresidiet

Kommunförbundet har även ett kultur- och fritidspresidium med fokus på mellankommunal samverkan. Fokus under 2015 - 2018 är civilsamhällets organisationer och organisering , utifrån frågor som stöd, inkludering, mål, styrning.

Möten 2017

  • 16 - 17 mars Härnösand 
  • 21 - 22 September 

Kunskapsdagar 2017

Kommunförbundet har ett tjänstemannanätverk för Ungdomsfrågor. Nätverket samverkar kring kommunernas uppföljning av ungdomspoltiken via enkäten Lupp. Nätverket samverkar i frågor som rör ungas fritid och arrangerar åligen en konferens för länets fritidsledare.

Fritidsledarkonferens 2017

Välkommen till en konferens om ensamkommande barn och unga. Hur skapar vi ett bra mottagande och meninsfull fritid. 

17 - 18   augusti på Södra Berget, program och inbjudan kommer !

Vill du veta mer välkommen att kontakta Åsa Claeson Nordin