Material från våra utbildningstillfällen

Här hittar ni publicerat material från våra utbildningstillfällen inom området
Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer.

Lag om vård av missbrukare och Lag om vård av unga

Äldre och missbruk

Samverkansträff socialtjänst, vård och omsorg

Ensamkommande och nyanlända – om förutsättningar och möjligheter

Dag 1, 16 oktober

Dag 2, 17 oktober