Lediga jobb

Just nu söker vi följande kompetenser:

Projektledare - Hållbart arbetsliv


Utvecklingssamordnare - kunskapsstyrning


Familjehemssamordnare - Gemensam familjehemsorganisation


Om Kommunförbundet

Vårt uppdrag är att tillsammans med kommunerna utveckla välfärd. Nu och framåt. Vi är en politiskt styrd organisation som ger de sju kommunerna i Västernorrland stöd i sitt utvecklingsarbete.

Vi erbjuder bland annat kommunerna möjlighet att samverka i strategiska nätverk för kunskapsutveckling men också olika konkreta projekt för att stärka utvecklingen såväl i den egna kommunen som i regionen.

Vi har ett uppdrag att stödja kommunernas samverkan inom dessa områden:

  • Kommunövergripande frågor
  • Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer (inklusive vår forskningsenhet FoU Västernorrland)
  • Kultur & Fritid
  • Utbildning & Arbetsliv
  • Digitalisering

Läs mer om Kommunförbundets verksamhet här

Lite mer om oss

Vårt kontor ligger i vackra Härnösand som också är länets residensstad.

Härnösand har ca 25000 invånare. På kontoret är vi cirka 30 medarbetare. Både projekt- och tillsvidareanställda. Flera bor i andra kommuner så som Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik och arbetar på distans vissa dagar.