Lärande & arbetsmarknad

Detta arbetar vi med

 • Vi samordnar utbudet av gymnasieutbildningar i länet, men stöder också olika strategiska frågor för Västernorrlands utveckling
 • Vi arbetar med en gemensam utbildningsstrategi för Västernorrlands län.
 • Vi samverkar med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen kring länets kompetensutveckling för att stärka möjligheterna till studier och arbete.
 • Vi stöder samarbetet inom vuxenutbildningen i hela länet.
 • Vi medverkar i kompetensarbete på nationell nivå och deltar i många olika nätverk för att stärka kommunernas möjligheter att erbjuda bra utbildning och kompetensutveckling för sina medborgare.

Större utvecklingsfrågor

Gymnasiesamverkan

Samarbetet mellan kommunerna innebär att alla elever från Härnösand, Sundsvall, Ånge, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik blir förstahands-sökande till gymnasieutbildningar, oavsett var de bor.

Söker du ett gymnasieprogram i Västernorrland?
Klicka här för att se utbudet i hela länet!

Läs mer om gymnasiesamverkan

Regional utbildningsstrategi

Västernorrland har en vision för hur länet ska utvecklas. Nu arbetar kommunernas skol- och utbildningsnämnder och skolförvaltningar fram en strategi för kunskapsförsörjningen i länet.

Läs mer här

Kontaktperson


Stefan Paulsson

Mobil: 
070-603 42 57
stefan.paulsson@kfvn.se

Så här arbetar vi

Nätverk och processledning är två viktiga inslag i vårt arbete. Varje nätverk består av företrädare för kommunerna och vår uppgift är att samordna deras arbete för att skapa en positiv utveckling för länet.

Nätverk

 • Skolpresidiet
 • Politiskt utskott
 • Skolchefsgruppen
 • Gymnasiechefer
 • Gymnasiesärskolechefer
 • Antagningsenheter
 • Vägledare
 • Vuxenutbildningschefer

Vill du veta mer om arbetet, kontakta Stefan Paulsson.

Några länkar

Skolvärlden
Skolporten
Skolverket
Skolinspektionen
Friskola.se
Gymnasievalet