Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland 2006-2008

Environmental procurement in Västernorrland  

Om projektet

För att den miljöanpassade upphandlingen ska fungera så bra som möjligt räcker det inte med att miljökrav ställs. Upphandlingen är en länk i en kedja där alla länkarna är lika viktiga för att miljönytta ska uppnås. De andra länkarna handlar om politiskt engagemang, hur verksamheterna hanterar inköp och beställningar, användningen av produkterna samt uppföljning av de politiska besluten och målen. Det behövs fokus på hela kedjan.

hela kedjan

Syftet med projektet har varit att främja en miljödriven näringslivsutveckling genom utveckling av miljöanpassad upphandling.

Projektets långsiktiga mål var att miljöfrågor ska vägas in i den offentliga upphandlingen i Västernorrlands län på ett medvetet och naturligt sätt tillsammans med pris och kvalitet.

Fokus låg särskilt på: fordon, transporter, inkontinenshjälpmedel, ljuskällor, kemisk-tekniska produkter och vitvaror.