SECURE - Smartare energisamhällen i de norra och arktiska områdena.

SECURE delfinansieras av EU-programmet Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020. Projektet pågår under perioden maj 2016 – april 2019. Huvudsyftet är att implementera innovativa energilösningar för bostäder och offentliga infrastrukturer och dela dessa mellan sju regioner i norra Europa. Intressenterna kommer att få ta del av goda exempel på effektiva tekniker och strategier som främjar ökad användning av energieffektiva lösningar och förnybara energikällor. 

Projektets resultat:
• Fem smartare energisamhällen
• 15 tillämpade energilösningar
• Öka effektiviteten med fem procent i minst tre byggnader
• Installera alternativa energikällor för tre offentliga byggnader/infrastrukturer

Alla regioner i projektet kommer att etablera egna smarta energisamhällen. Ett program med aktiviteter kommer att genomföras för att engagera invånarna och ge dem möjlighet att bli mer energieffektiva. Alla aktiviter kommer också att bidra tll kompetenshöjning för medverkande aktörer. Kommunförbundet Västernorrland är svensk partner och samarbetar med Sollefteås kommunala bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB. Arctic Cluster

Arctic Collaboration to Support More Efficient Dissemination of Arctic Cooperation Project Results är ett nytt interregionalt projekt som omfattar 15 partnerregioner från Europa, Kanada och Ryska federationen.

Arctic Cluster är den del som syftar till att öka medvetenheten om och utbyta erfarenheter och goda exempel inom området energieffektivitet och förnybar energi. För att uppnå detta mål delar de tre projekt som medfinansieras, inom tre olika arktiska samarbetsprogram, på kompetens och kunskap inom ramen för det nya programmet. Projektet pågår under 2018 och 2019 och genom att använda digitala resurser uppnås större spridning och ett ökat engagemang från en bredare grupp av intressenter. 

De tre projekten inom Arctic Cluster är:

SECURE (Smarter Energy Communities in Northern & Arctic Regions), medfinansierat av Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020
EEBAK (Improving Energy Efficiency in Arctic Buildings), medfinansierat av Interreg Nord Programme
GrAB (Green Arctic Building), medfinansierat av Kolarctic CBC-Programme

Kontakt


Jennie Olofsson
jennie.olofsson@kfvn.se
Tel. 073-271 28 78

Läs mer om SECURE

http://secure.interreg-npa.eu/

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Interreg NPA:s nyhetsbrev? Följ länken här

Secure energieffektiviserar Ärebo