Klimatinvesteringar och energieffektivisering - seminarium 3 december 2015

Program

Investeringsstöd för minskad klimatpåverkan
Mats Bäck, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen.

Nätverk för energieffektivisering – kontinuerligt stöd till små- och medelstora företag
Peer-Erik Carlsson, projektledare, Energikontoret.

Energikontoret – en nod för energikartläggningsstöd
David Tengerström, projektledare, Energikontoret.

Hur mycket kan man spara med lönsamhet?
Mikael Rosén, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Här finns presentationer:

Investeringsstöd för minskad klimatpåverkan

Nätverk för energieffektivisering – kontinuerligt stöd till små- och medelstora företag

Energikontoret – en nod för energikartläggningsstöd

Hur mycket kan man spara med lönsamhet? 

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Broschyrer

Klimatklivet Klimatinvesteringar - stöd

Nätverk för energieffektivisering

Energikartläggning - stöd