Välfärdskonferensen 2018

Temat på årets Välfärdskonferens, som ägde rum i mars, var digitalisering.
Det har knappast undgått någon att offentlig sektor behöver rusta för en framtid
där de tekniska förutsättningarna ändras snabbare än någonsin. Hur kan man
som kommun hänga med i utvecklingen? Under årets Välfärdskonferens med
temat digitalisering lärde vi oss mer om det och fick också tillfälle att utbyta
erfarenheter med kollegor och andra besökare. Under konferensen medverkade,
bland andra, regeringens nyutsedda Chief Digital Officer - Åsa Zetterberg.
Dagen riktade sig till  beslutsfattare, politiker och ledare i kommunerna.

Presentationer från dagen kan laddas ned här:

Ett flertal intressanta föreläsare gästade konferensen