Västernorrlands kommuner beviljas statsbidrag för yrkesutbildningar

Samtliga kommuner i Västernorrlands län får statsbidrag för yrkesutbildningar för vuxna på Komvux under 2020.

Skolverket meddelade i januari att länets sju kommuner får totalt nästan 55 miljoner kronor för yrkesutbildningar inom Komvux.
- Det är mycket positiva besked, säger Maria Modin, vuxenutbildningschef på Reveljen i Sollefteå kommun. Statsbidragen innebär att vi får fortsatt förtroende att erbjuda yrkesutbildningar för att tillgodose efterfrågad kompetens i Västernorrland och för att invånarna ska ha möjlighet att utvecklas.

Arbetar tillsammans
Länets kommuner samarbetar kring vuxenutbildningar inom Komvux och gör varje år gemensamma statsbidragsansökningar för yrkesutbildningar. Jeanette Asplund, utbildningssamordnare på Kommunförbundet Västernorrland och sammankallande av vuxenutbildningsnätverket är nöjd med beskedet:
- Kommunerna har blivit beviljade mer statsbidrag i år än förra året och alla kommuner har beviljats den summa som de ansökt om. Det är väldigt roligt eftersom behovet av utbildad kompetens är stort i länet. Kommunernas samarbete kring vuxenutbildning utvecklas hela tiden och detta är även ett kvitto på att samarbetet fungerar bra.

Några av länets kommuners verksamhetschefer för vuxenutbildningen i samband med nätverksmöte på Kommunförbundet Västernorrland. Längst bak fr v: Andreas Johansson, Maria Modin. Längst fram fr v: Roger Åström, Karin Höglin, Christer Joald. Foto: Jeanette A

Fakta
Regionalt yrkesvux är en statsbidragssatsning på yrkesutbildning för vuxna inom komvux. Förordningen innebär att statsbidrag ska sökas gemensamt av minst tre kommuner i samverkan för att på så sätt åstadkomma en stärkt regional samverkan vid planering och genomförande av yrkesutbildningar för vuxna. Kommunerna medfinansierar med lika mycket som de ansöker om i statsbidrag.

februari 2020