Attraktiva arbetsplaser

Projektet avslutas men verksamheten lever vidare

 

Projektets arbete med att skapa nätverk och verktyg kring arbetsmiljöfrågor har varit lyckosamt. Inför att projekttiden närmade sig sitt slut beslöt därför ledningsgruppen att rekrytera en arvtagare som skulle kunna fortsätta det viktiga arbetet. Vi annonserade ut projektet och hittade ett tjänsteföretag som uppfyllde våra villkor för att ta över det vi byggt upp. Nu drivs alltså kunskaps- och nätverksarbetet av ett privat tjänsteföretag, Kompetenta, som bygger vidare på de uppskattade rundabordssamtalen och fokuserar på det friska och framgångsrika inom arbetslivet, medarbetar- och ledarutveckling.

Om Attraktiva arbetsplatser

 

Attraktiva arbetsplatser har varit ett projekt med bra arbetsmiljö i fokus. Genom goda exempel, seminarier och utbildningar har vi medverkat till att skapa ett bättre arbetsklimat i Västernorrland. Ett arbetsklimat som bidrar till att människor mår bra och håller sig friska. Målgrupper för projektet har varit chefer och arbetsledare inom både offentlig verksamhet och det privata näringslivet samt fackliga företrädare och aktörer inom rehabiliteringsområdet.

Attraktiva arbetsplatser var en fortsättning och utveckling av det pilotprojekt med namnet ”Det goda arbetet” som drevs i Kommunförbundets regi under 2001-2002. I Attraktiva arbetsplatser har Kommunförbundet varit aktiva i den styrgrupp som har det övergripande ansvaret för projektplan och ekonomi. Bakom projektet stod också Arbetsmiljöinspektionen, Försäkringskassan, Landstinget, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Företagarna, SCA , Akzo Nobel, Svenskt Näringsliv samt den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakta May Andersson om du vill veta mer.

Kompetenta driver verksamheten vidare.