Balans på ledande nivå

Dags för jämställdhet på ledande befattningar

 

I vårt län liksom i de flesta andra är det en stor obalans på könsfördelningen i styrelserumoch på ledande befattningar. Det gäller såväl privata och offentliga arbetsplatser och inom den ideella sektorn.

Projektet Balans på ledande nivå i Västernorrland hade därför som målsättning att skapa 75 nya kvinnliga ledare och minst 40 kvinnliga styrelseledamöter under de två åren som projektet pågick fram till 30 juni 2007.

För att nå målet gjordes olika insatser, bland annat mentors- och traineeprogram för kvinnor, skapande av nya nätverk, spridning av goda exempel och kunskap om fördelarna med ett jämställt ledarskap. Studier visar att mångfald leder till lönsamhet. Det är dags att omvandla den kunskapen i handling.

Kommunförbundet var en av projektets medfinansiärer och var också aktiva i dess styrgrupp. Du kan kontakta May Andersson för mer information.

 

Visste du att kvinnliga chefer...

... i högre grad än män är högskoleutbildade (71% mot 37%)

... oftare arbetar inom det kommunala väsendet (30% mot 8%)

... önskar sig förbättrade karriärmöjligheter

Här hittar du...

 

...intressant dokumentation från uppstartskonferensen.