e-hälsa

Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer på olika nivåer och aktörer är helt avgörande.

Nuvarande eHälsosystem ska tillsammans med de nya bidra till att socialtjänsten blir effektivare, säkrare och mer tillgänglig oavsett man är invånare, patient, anhörig eller medarbetare.

Ord som vi ofta använder

Inom eHälsa förekommer en mängd olika begrepp som kan behöva en förklaring. Begreppen kan vara:

  • eHälsa
  • eTjänst
  • SITHs-kort
  • HSA
  • PRATOR
  • PASCAL
  • NPÖ

Läs mer vad de betyder här