Överenskommelse kring bedömning om hälso- och sjukvård kan vara egenvård

2009 beslutade Socialstyrelsen att inrätta föreskriften (SOSFS 2009:6 (S och M)) kring bedömning om en hälso- och sjukvårdsuppgift kan betraktas som egenvård.

Region Västernorrland och länets kommuner har därefter tagit fram en överenskommelse kring hantering av begreppet egenvård med tillhörande processbeskrivning och vägledning, blanketter och kunskapsstöd.

Rutinerna ger stöd till hälso- och sjukvårdspersonal när:

  • patienten förväntas kunna ta ansvar för sin egenvård - men kan behöva praktiskt stöd för att utföra den
  • patienten inte förväntas kunna ta ansvar för sin egenvård.

Se samtliga dokument i högerspalten.

Läs även och ladda ner materialet på lvn.se/egenvardsbedomning