Energi- och klimatrådgivning

Energieffektivisera i företaget Spara pengar och energi!

Ofta används onödigt mycket el. Ibland krävs mer kostsamma investeringar t.ex behövs uppvärmningssystem bytas eller tilläggsisolering göras.

Många gånger kan förklaringen vara att belysning, ventilation och kompressorer inte stängs av efter arbetsdagens slut. För att minska användningen av energi kan innetemperaturen sänkas eller givare installeras så belysningen släcks när ingen är i lokalen.

Gemensamt är att det finns stora möjligheter att minska energianvändningen och spara pengar.

Hör av dig - det kan löna sig!

I alla sju kommunerna i Västernorrland finns Energi- och Klimatrådgivare att vända sig till för att få råd om uppvärmning, energianvändning och transporter

Vi ger goda råd om energi och klimat både till privatpersoner och till företag. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Västernorrlands Energikontor har Energimyndighetens uppdrag ha att samordna Energi och Klimatrådgivarna. Det innebär att vi har regelbundna nätverksträffar för att diskutera gemensamma frågor, och för kompetensutveckling. Vi genomför aktiviteter tillsammans, till exempel utbildning, informationskampanjer eller gemensamt deltagande på mässor.

Energi- och klimatrådgivarna får också utbildning av Energimyndigheten.

Alla rådgivare går en grundutbildning och sedan flera utbildningar inom till exempel energieffektivisering, transporter och företagsrådgivning. Varje år är det kompetenshöjande utbildningar som tydligt fokuserar på rådgivningens olika målgrupper, och på hur rådgivaren kan använda kunskapen praktiskt i det dagliga rådgivningsarbetet. Utbildningarna i höst, ger exempelvis kunskaper om energieffektiv, funktionell och estetisk ljusplanering.

Fråga alltid energi- och klimatrådgivaren i din kommun om råd!

ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARNA
VÄSTERNORRLAND

Energi och Klimatrådgivarna i Västernorrland

Kramfors och Sollefteå kommun

Benny Wälitalo
Tel: 060-19 12 77
Mobil: 070-206 58 75
benny.walitalo@solleftea.se

Sundsvalls kommun

Mona Tjernström
Tel: 060 - 19 12 77
Mobil: 070 - 206 58 75 
mona.tjernstrom@sundsvall.se

Timrå Kommun

Marie Blumenberg
Tel: 060 - 16 31 87
Mobil: 073 - 275 13 02 
marie.blumenberg@timra.se

Härnösands Kommun

Monica Friman
Tel: 0611-34 81 97
monica.friman@harnosand.se

Örnsköldsviks Kommun

Karl-Håkan Jonsson
Tel: 0660-884 17
Mobil: 073-085 71 17
karl.hakan.jonsson@ornskoldsvik.se