Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting (EPC) är en form av åtgärd där investeringar i energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade energibesparingar. Det innebär att en konsult garanterar er energibesparingar genom vissa åtgärder. Besparingarna bekostar både investeringen och konsultens arbete och ger er minskade driftskostnader framöver.

Beroende på företag och tjänst så kan det även kallas för PFC

EPC löser de logistiska problemen med upphandlingsmängden då endast en upphandling behöver göras. EPC engagerar politiker och anställda och sätter fokus på lönsamheten. På köpet upprättas enkelt energideklarationen, en bra upprustad teknik och ett bättre inomhusklimat samtidigt som man bidrar till lokala och nationella miljömål.

Om EPC är möjligt att genomföra i er verksamhet avgör konsulten, om så är fallet är det en äkta "win-win situation"

Tjänsterna förbättrar fastigheternas energieffektivitet och bibehåller eller till och med förbättrar produktiviteten. Allt detta uppnås utan att ge avkall på komfort eller kvalitet för fastighetens användare.

I Sverige finns nu många EPC-projekt genomförda. Projekten omfattar sammantaget en betydande fastighetsyta och goda exempel finns från såväl offentliga lokaler som industri. Se länk på höger sida

Goda exempel på EPC från IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.

http://www.european-energy-service-initiative.net/swedish/se/goda-exempel.html