Regionala Energikontor i Sverige

Föreningen Sveriges Regionala Energikontor - FSEK

FSEK ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och organisationer med liknande verksamhet. De regionala energikontorens uppgift är att, med utgångspunkt från internationella och nationella energi- och miljömål, arbeta för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning i sina respektive regioner.

De regionala energikontoren får under de första åren stöd från EU-programmet SAVE. I Europa finns nu omkring 380 regionala energikontor med liknande målsättningar som ingår i SAVE:s nätverk.

Länk till de regionala energikontoren:

http://energikontorensverige.se/regionala-kontor/