Utveckling av evidensbaserat arbete

Vi utvecklar verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning

Utifrån en nationell kartläggning 2012 har SKL och regeringen enats om tre angelägna områden för utvecklingsarbetet.

  • Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
  • Förstärkt brukarmedverkan
  • Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Kommunförbundet har tillsammans med en styr- och arbetsgrupp identifierat utvecklingsbehov inom de tre angelägna områdena samt tagit fram en länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 samt en organisation för det operativa utvecklingsarbetet.

Årsvisa aktivitetsplaner upprättas och revideras vid behov.

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan

Uppdaterad 2014-06-02

Kontaktperson

Sirpa Virtanen

Mobil: 070-320 85 41
E-post

Temadagar om alternativ och kompletterande kommunikation och kognitivt stöd - hösten 2014

Syftet med dagarna är att öka kunskapen om och användandet av AKK och kognitivt stöd. En grundförutsättning för att den enskilde bland annat ska tillförsäkras delaktighet och inflytande.