Gymnasiesamverkan

Västernorrlands kommuner har enats om att samverka med varandra så att eleverna ska kunna söka flera olika slags utbildningar. Genom att samarbeta kan man också använda skattepengarna mer effektivt.

En ny gemensam portal för att söka utbildning

Denna höst när eleverna söker information om vilken utbildning de ska gå börjar de på en gemensam portal Gymnasievalet.net. Där kan de läsa om vilket utbud som finns och också hitta ansökningsformuläret.

På portalen kommer det också att finnas länkar och information om friskolornas program och inriktningar för att eleverna ska kunna se hela länets utbud.

Förändringarna innebär att:

  • eleverna kan se alla utbildningar på gymnasiet från sju olika kommuner
  • eleverna från de sju kommunerna blir förstahandssökande till dessa utbildningar och därmed konkurrerar på lika villkor med andra elever
  • program och inriktningar som gymnasieskolor annars inte skulle ha råd med kan erbjudas eleverna.

Denna samverkan kräver stora förberedelser

  • Alla kommuners gymnasiechefer måste vara överens om vilka utbildningar som ska erbjudas i varje kommun.
  • Alla antagningsenheter ska samarbeta med varandra.
  • Kostnaden för olika utbildningar som eleverna går ska transfereras enkelt mellan kommunerna.
  • Studie- och yrkesvägledare måste ge eleven information om alla utbildningar, inte bara den egna kommunen.
  • Föräldrar och elever måste få god information ett år före eleven ska börja gymnasiet.
  • De utbildningar som startas ska också ha en koppling till både arbetsmarknadens behov och det intresse som eleven har.
  • En gemensam startsida för samtliga utbildningar.

Kommunerna har olika förutsättningar och möjligheter att erbjuda ett stort och varierat utbud inom gymnasiet

Därför måste alla olikheter också diskuteras. Det görs regelbundet när skolcheferna i varje kommun träffas, men också två gånger per år, när de ledande skolpolitikerna i länet träffas. Att politikerna är överens över partigränserna är avgörande för gymnasiesamverkan.

Kontaktperson

Jeanette Asplund

Mobil:
 070-610 13 85
jeanette.asplund@kfvn.se