Ledning och styrning av utvecklingssatsningen

Här finns dokument om styr- och arbetsgrupper samt beskrivning av dess uppdrag.

Styrgruppen består av

  • Gert Persson, förvaltningschef för socialtjänsten i Sollefteå
  • Lena Berglund Friberg, vårdområdesdirektör psykiatri och habilitering

Huvudarbetsgruppen består av

  • Harriet Hultin, verksamhetschef LSS i Ånge
  • Karin Högberg, tf chef omsorg om funktionshindrade i Härnösand
  • Jonas Öhlund, verksamhetschef omsorg om funktionshinder i Timrå
  • Maria Holknekt, verksamhetsutvecklare omsorg om funktionshindrade i Sundsvall
  • Ann-Katrine Eriksson, verksamhetsutvecklare i Kramfors
  • Inga-Lill Nilsson, områdeschef i Timrå
  • Maria Banér, affärsområdeschef Sundsvall