Tillsammans för välfärd och utveckling

Kommunförbundet Västernorrland är en fristående intresseorganisation som ägs av länets sju kommuner; Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Kommunförbundets styrelse består av länets kommunalråd och oppositionsråd. I styrelsens arbete ingår att utse representanter till regionala, nationella och internationella åtaganden.

Vi har ett uppdrag att stödja kommunernas samverkan inom:
• Kommunövergripande frågor
• Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
• Kultur & Fritid
• Utbildning & Arbetsliv
• Digitalisering

Tillsammans med kommunerna arbetar vi med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland.

Verksamhetsberättelser

Våra resultat - Verksamhetsberättelse 2019

Våra resultat - Verksamhetsberättelse 2018

Våra resultat - Verksamhetsberättelse 2017

Våra resultat - Verksamhetsberättelse 2016

Våra resultat - Verksamhetsberättelse 2015

Våra resultat - Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplaner

Övergripande mål och Verksamhetsplan 2020

Övergripande mål och Verksamhetsplan 2019

Övergripande mål och Verksamhetsplan 2018

Övergripande mål 2017-2018 och Verksamhetsplan 2017

Övergripande mål 2016-2018 och Verksamhetsplan 2016

Övergripande mål 2015-2018 och Verksamhetsplan 2015

Stadgar

Stadgar, antagna vid förbundsmöte 20 mars 2014

Vår organisation

Vi utvecklar framtidens välfärd tillsammans med kommunerna. De är både våra ägare och samarbetsparter. Vi samarbetar också med andra regionala aktörer så som Regionen och Länsstyrelsen.

Högsta beslutande organ är vårt förbundsmöte som består av ombud från länets politiska partier. Vår styrelse består av 14 ledande politiker från kommunerna med kommunalrådet Peder Björk från Sundsvall som ordförande.

Vår direktör leder verksamheten där vi är ett trettiotal medarbetare beroende på hur många projekt som vi för tillfället driver.

På Kommunförbundet Västernorrland arbetar
vi tillsammans med länets kommuner med att utveckla välfärden och ett samhälle som håller. Nu och i framtiden.