Tillsammans för välfärd och utveckling

Våra sju kommuner har gett oss ett uppdrag: Att stödja deras utvecklingsarbete.

Genom forskning, utbildning och omvärldsbevakning lyfter vi problem och möjligheter.

Vi ger ett kommunalt perspektiv på regional utveckling.

Vi är kommunernas gemensamma röst i välfärdsfrågor.

Vi är en stark regional aktör som samordnar och tar initiativ till utveckling. Med fokus på välfärden och ett hållbart Västernorrland.

Verksamhetsplan, halvårsrapport och årsberättelse

Årsberättelser

Våra resultat - årsberättelse 2016

Våra resultat - Årsberättelse 2015

Våra resultat - Årsberättelse 2014

Verksamhetsplan

Övergripande mål 2017-2018 och Verksamhetsplan 2017

Övergripande mål 2016-2018 och Verksamhetsplan 2016

Övergripande mål 2015-2018 och Verksamhetsplan 2015

Stadgar

Stadgar, antagna vid förbundsmöte 20 mars 2014

Vår organisation

Vi utvecklar framtidens välfärd tillsammans med kommunerna. De är både våra ägare och samarbetsparter. Vi samarbetar också med andra regionala aktörer så som Landstinget och Länsstyrelsen.

Högsta beslutande organ är vårt förbundsmöte som består av ombud från länets politiska partier. Vår styrelse består av 14 ledande politiker från kommunerna med kommunalrådet Glenn Nordlund från Örnsköldsvik som ordförande.

Vår direktör Aurora Linberg leder verksamheten där vi är drygt 20 medarbetare beroende på hur många projekt som vi för tillfället driver.

På Kommunförbundet Västernorrland arbetar
vi tillsammans med länets kommuner med att utveckla välfärden och ett samhälle som håller. Nu och i framtiden.