Vi som arbetar här

Ledning

Aurora Lindberg, Direktör

Aurora har det övergripande ansvaret för vår verksamhet och ett särskilt ansvar för de strategiska utvecklingsfrågorna.

Hon har närmast arbetat som chef för Strategisk utveckling med ansvar för regionala utvecklingsfrågor, utvecklingsprojekt och horisontella mål på Umeå kommun.

Mobil: 070-580 33 38
E-post: aurora.lindberg@kfvn.se

Sirpa Virtanen, Chef Social hållbarhet och FoU

Sirpa är chef för enheten Social hållbarhet och FoU. Inom enheten finns de funktioner som arbetar med utveckling av länets socialtjänst samt skolans område. Hon arbetar även som utvecklingsledare med länsgemensam kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Sirpa har en lång erfarenhet av ledning och utveckling av kommunala välfärdstjänster bland annat från Kramfors och Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 070-320 85 41
E-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Socialtjänst

Victoria Molin, projektledare/enhetschef

Victoria är projektledare för den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon kommer närmast från Sundsvalls kommun- och barn- och utbildningsförvaltningen. Victoria är auktoriserad socionom och leg. Psykoterapeut med mångårig erfarenhet från Landstinget Norrbotten.

Mobil: 070-244 04 65
E-post: victoria.molin@kfvn.se

Camilla Carpholt, Utvecklingsledare missbruk-, beroende- och psykiatriområdet

Camilla är utvecklingsledare inom missbruk, beroende och psykiatri området. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom dessa områden från kommunal, offentlig samt privat verksamhet.

I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer.

Mobil: 073-038 77 63
E-post: camilla.carpholt@kfvn.se

Carina Magnusson, Utvecklingssamordnare Äldreomsorg och hälso-/sjukvård

Carina är utvecklingssamordnare inom socialtjänsten med inom Socialtjänst med inriktning mot äldreomsorg och samverkan med Regionen. Carina har tidigare jobbat inom hälso- och sjukvård och kommun i olika roller där fokus har varit utveckling och kvalitet.

Tel. 070-570 56 98
E-post: carina.magnusson@kfvn.se

Maria Holknekt, Utvecklingssamordnare funktionsnedsättning

Maria är Utvecklingssamordnare inom funktionsnedsättningsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom området från kommunal, landsting och privat verksamhet.

I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med samordnande insatser, processtöd utifrån aktuella utvecklingsarbeten, omvärldsbevakning och dialog med nationella aktörer.

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se

Jessica Eriksson, Utbildningsledare Barn och unga

Jessica är utbildningsledare inom barn- och ungdomsområdet och har ansvar för ett kompetenshöjande projekt inom socialtjänsten. Hon har mångårig erfarenhet av kommunal verksamhet och är under projekttiden tjänstledig från sitt arbete som avdelningschef för Socialt stöd inom välfärdsförvaltningen vid Örnsköldsviks
kommun.

Mobil: 072-737 28 28
E-post: jessica.eriksson@kfvn.se

Linn Enheim, Utvecklingssamordnare Barn och unga

Linn samordnar utvecklingsarbetet inom barn och unga, funktionshinderområdet. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer samt att bistå med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser.

Mobil: 070-491 79 78
E-post: linn.enheim@kfvn.se

Ingrid Säterberg, Utvecklingssamordnare inom Socialtjänst samt äldrevård

Ingrid är processledare för Vård och omsorgscollege Södra Norrland. Hon arbetar även med kvalitefrågor i äldreomsorgen samt samverkansfrågor mellan kommunerna och Landstinget Västernorrland. 

Mobil: 070 - 210 51 73
E-post: ingrid.saterberg@kfvn.se

Regional utveckling

Jennie Olofsson, Projektsamordnare

Jennie är projektledare för två europeiska projekt inom digitalisering - ERUDITE och IMPROVE. Jennie kommer närmast från Landstinget Västernorrland och enheten för Regional utveckling där hon jobbat som bibliotekskonsulent.

Mobil: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@kfvn.se


Stefan Paulsson, Utvecklingssamordnare utbildning och arbetsmarknad

Stefan arbetar med effektivisering och samordning mellan kommunerna för att höja kvalitet och tillgänglighet inom skola och vuxenutbildning. Stefan arbetar också med övriga kompetensfrågor och regionala utvecklingsfrågor

Mobil: 070-603 42 57
E-post: stefan.paulsson@kfvn.se

Åsa Claeson-Nordin, Utvecklingssamordnare kultur, fritids- och ungdomspolitik

Åsa är samordnare med ansvar att driva nätverk och mötesplatser inom kultur-arbetsmarknads- och ungdomsfrågor Hon sitter även med i länets samverkandsgrupp för  jämställdhetsintegrering Åsa är sociolog och har tidigare arbetet på Idrottsförvaltningens FoU enhet i Stockholm och inom folkbildningen.


Mobil: 070-216 29 89
E-post: asa.claeson.nordin@kfvn.se

Sara Selmros, Projektledare Make Sense

Sara arbetar som projektledare för Make Sense där hon tillsammans med tre kustkommuner arbetar för ökad egenmakt för utsatta EU-medborgare. Hon är kommunikationsvetare med mångårig erfarenhet av rättighetsbaserat arbete och antidiskriminering. Hon har tidigare drivit ett flertal utvecklingsprojekt i kommunal, regional, statlig regi varvat med konsultuppdrag inom processledning och verksamhetsutveckling.

Mobil: 0730-54 90 27
E-post: sara.selmros@kfvn.se

Miljömässig hållbarhet

Lasse Brännström, Utvecklingssamordnare hållbart samhälle

Lasse arbetar för ett hållbart samhälle med ett särskilt fokus på frågor som rör miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Han har tidigare arbetat både på lokal, regional och nationell nivå med miljöfrågor.

Mobil: 070-610 13 85
E-post: lars.brannstrom@kfvn.se

Tina Svingstedt, projektledare

Tina är projektledare på Energikontoret Västernorrland. Hon har tidigare jobbat med kommunikation och projektledning i både privata och offentliga organisationer.

Mobil: 076-226 10 59
E-post: tina.svingstedt@kfvn.se

Håkan Grundel, Verksamhetsledare Energikontoret Västernorrland

Håkan ansvarar för verksamheten inom Energikontor Västernorrland. Han är expert på energifrågor och har en gedigen erfarenhet i bagaget. Håkan arbetar nära de kommunala energi- och klimatrådgivarna för att uppnå verksamhetsmålen som syftar till att minska energiförbrukningen i länet.

Mobil: 070-226 91 66
E-post: hakan.grundel@kfvn.se

David Tengerström, Projektledare Energikontoret Västernorrland

David är projektledare inom Energikontor Västernorrland och är bland annat ansvarig för projektet CERO-Y. Han kommer närmast från Länsstyrelsen Västernorrland där han arbetat som Energi- och klimatsamordnare.

David har även en bred teknisk bakgrund med erfarenheter inom energieffektivisering och fjärrvärme.

Mobil: 070-666 86 89
E-post: david.tengerstrom@kfvn.se

FoU Västernorrland

Vi har inom Kommunförbundet en särskild avdelning som arbetar med FoU inom Socialtjänstens område; FoU Västernorrland.

All personal inom FoU

Stab

Linda Hörnberg, ekonom

Linda har hand om den löpande redovisningen, samt stödjer projektledare med rekvisitioner och uppföljning. Hon kommer närmast från Landstinget Västernorrland där hon arbetat som ekonomikonsult.

Mobil: 070-301 08 78
E-post: linda.hornberg@kfvn.se

Fredrik Kjellman Ölmerud, Kommunikationsstrateg

Fredrik är kommunikationsstrateg med bred erfarenhet från både företag och intresseorganisationer. Bland tidigare arbetsgivare återfinns till exempel Hyresgästföreningen och Atlas Copco Rock Drills. 

Mobil: 072-521 14 30
E-post: fredrik.kjellman-olmerud@kfvn.se

Inger Lind, Assistent

Du möter ofta Inger när du ringer till oss. Hon har hand om kurser, bokningar och övrigt som hör till administrationen på vårt kansli.

Mobil: 070-229 86 96
E-post: inger.lind@kfvn.se

Anna Jakobsson Lund

Anna Jakobsson Lund arbetar på Kommunförbundet med uppdraget att bland annat inventera kommunernas behov av samverkan samt utvärdera pågående samverkan. 

Mobil: 073-036 37 41
E-post: anna.jakobsson.lund@kfvn.se

Sobani Wijesekera, Assistent

Sobani Wijesekera arbetar som FoU assistent. Hon assisterar våra forskare och utvecklingsledare i deras forskningsarbete.

Mobil: 072-570 30 59
E-post: sobani.wijesekera@kfvn.se