Participation in Community for Young Broadband Users

Vi vill förbättra den offentliga e-servicen

 

Det här projekts målsättning var att testa om olika media och bredbandslösningar kan bidra till att öka allmänhetens, och då särskilt ungdomars, medverkan i samhället och samhällsdebatten. Projektet skulle också bidra till att upprätthålla och förbättra den offentliga sektorns e-service till allmänheten och det lokala näringslivet. Målet för alla partners var att nå steg tre av de fyra som definierats på utvecklingsstegen för offentlig e-service.

Projektet bedrevs inom ramen för Norra Periferiprogrammet tillsammans med partners från Finland, Norge och Färöarna. Projektperioden löpte mellan 2005-01-01-2007-04-30

Här i Västernorrland låg fokus på två områden:

  • utveckling av skolportaler för ökadtillgänglighet och kommunikation mellan skolan och hemmet
  • moderna elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystemsom ska underlätta allmänhetens insyn och deltagande ilokalsamhället

Konkreta resultat av projektet

 
  • Etablering av skolportaler i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik med funktioner som ska göra det möjligt för elever och föräldrar att hemifrån titta på scheman, elevens omdömen, frånvaro, läxor, provdatum m.m.
  • Nytt, uppmärksammat ärende- och dokumenthanteringssystem i Ånge kommun. Ett av de bästa kommunala exemplen i Sverige enligt Verva. Nya system även i Örnsköldsvik och Sollefteå.

Vill du veta mer kan du gärna kontakta projektledaren Charlie Wallin på Kommunförbundet. 

Norra Periferi programmet (NPP) omfattar norra Sverige, Finland och Norge, Island, Färöarna och Higlands and Islands i Skottland.

Här kan du...

 

...hitta en mall för att utvärdera de e-tjänster som ni erbjuder. För mer information kontakta Charlie Wallin.

Test av e-service

In english