Västernorrlands projektmodell

Kommunerna i Västernorrlands län använder en gemensam projektmodell. Det finns framtagna mallar för att arbeta med projektmodellen. Mallarna är neutrala men kan anpassas med egen logotyp. Instruktion för hur du gör detta finns längst ned i dokumentlistan här nedan. Kommunförbundet administrerar även utbildningar i projektmodellen, aktuella utbildningstillfällen hittar du här.

Mallar

Kontaktperson

Aurora Lindberg

Mobil:
070-580 33 38
aurora.lindberg@kfvn.se