Regional IT-statistik - Understand

Den regionala utvecklingen av IT under luppen

 

Projektet Understand skapade gemensamma regionala indikatorer för informationsteknik för att göra det lättare för beslutsfattare att jämföra, utvärdera och se effekterna på regional nivå av IT-investeringar av olika slag och därigenom vara till hjälp i framtida beslut. De områden som projektet fokuserade på var hur medborgarna och näringslivet använde sig av internet, vilken offentlig service som fanns på nätet och hur utbyggnaden av bredband såg ut.

Projektet leddes av den Italienska regionen Emilia-Romagna och hade partners från 9 regioner från sju olika länder. Västernorrland var den enda svenska regionen som deltog och vi ansvarade för en enkätundersökning som berörde IT-mognaden hos företag och hushåll i Jämtland ochVästernorrland. Projektet löpte från 2004-02-01 till 2006-06-30 och finansierades bland annat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Projektets fokusområden

 

  • Att ta reda på hur IT används i olika europeiska regioner.
  • Att utifrån detta skapa gemensamma indikatorer och metoder som gör det möjligt att jämföra och dra nytta av redan genomförda regionala IT-investeringar.
  • Att skapa aktiva nätverk.

Konkreta resultat

 

  • Färdiga frågeformulär för att undersöka IT inom fyra områden: offentlig e-service, företag, hushåll/individer och bredband.
  • Ny, unik statistik för IT-användning på regional nivå.
  •  Två undersökningar i varje region per år.
  • Marknadsföring av resultat och metoder gentemot regionala beslutsfattare.

 Du hittar en kort projektbeskrivning här!

Kontakta vår projektledare Charlie Wallin om du vill veta mer.

 

Visste du att...

 

... projektet nu går mot sitt slut. Här kan du läsa en sammanfattning av resultaten.

Mer resultat:


... här kan du läsa en kort presentation om våra resultat och om de förutsättningar Västernorrland står inför som vi presenterat för Kommissionen och europeiska regioner.

www.understand-eu.net