Just nu söker vi:

Om Kommunförbundet

Vårt uppdrag är att tillsammans med kommunerna utveckla välfärd. Nu och framåt. Vi är en politiskt styrd organisation som ger de sju kommunerna i Västernorrland stöd i sitt utvecklingsarbete.

Vi erbjuder bland annat kommunerna möjlighet att samverka i strategiska nätverk för kunskapsutveckling men också olika konkreta projekt för att stärka utvecklingen såväl i den egna kommunen som i regionen.

Vi har ett uppdrag att stödja kommunernas samverkan inom dessa områden:

  • Utbildning & Arbetsliv
  • Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer (inklusive vår forskningsenhet FoU Västernorrland)
  • Miljö & energi
  • Kultur & fritid

Läs mer om vår verksamhet här

Om Västernorrland

Vi finns mitt i Sverige, i älvdalarnas och Höga kustens vackra landskap. Om du inte redan bor här är du varmt välkommen att hitta ett attraktivt boende i stad eller på landsbygd.

I länets södra ände finns vår största stad Sundsvall (98 000 inv) och i den norra Örnsköldsvik (56 000 inv) med pendelavstånd till Umeå.

Det är enkelt att resa både norrut och söderut. Till exempel -från Midlanda flygplats tar det 45 minuter till Stockholm och 55 minuter till Luleå. Flygplatser finns även i Kramfors, Höga kusten airport, och Örnsköldsvik, Örnsköldsviks airport.

Västernorrland präglas av ett levande kulturutbud med otaliga arrangemang under året och ett rikt idrottsliv. Vi är stolta över att ha flera elitlag inom olika sporter. 

Vårt län kännetecknas också av närheten till en storslagen natur kombinerad med en utvecklad tjänstesektor och en stabil exportindustri inom träfiber- och massaindustri.

Sammanlagt är vi dryga 245 000 personer som bor och verkar här. Välkommen du också - om du inte redan är en av oss!

Lite mer om oss

Vårt kontor ligger i vackra Härnösand som också är länets residensstad.

Härnösand har ca 25000 invånare. På kontoret är vi  just nu 29 medarbetare. Både projekt- och tillsvidareanställda. Flera bor i andra kommuner så som Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik och arbetar på distans vissa dagar.

Härnösand ligger mitt i länet - Västernorrland mitt i Sverige.

Foton: Kramfors Turism, Kirsi Wahlström, Mattias Lundblad, Pelle Nilsson.