Lärande i Västernorrland

Utbildning för vuxna viktig för regionen

Sveriges ekonomi är stark, samtidigt som arbetslösheten är alltför hög. Mycket talar för att vi har en strukturell arbetslöshet, med andra ord att vissa branscher har arbetsbrist, medan andra har överskott på arbetskraft. Det innebär att utbildning för vuxna blir mycket viktig.

Inom ungdomsskolan sker nu viktiga satsningar på entreprenörskap i skolan. Ett närmande mellan skolans utlärning och det kreativa arbetet att ha ett eget företag är en välkommen förändring.

Men skolan har i dag också stora interna förändringar att hantera. Inte minst lärarbristen kombinerat med kraven på lärarlegitimation innebär ökade rekryteringsproblem för flera kommuner. På plussidan finns ökad andel behöriga lärare och tydligare juridisk roll för rektor.

Såväl skolan som vuxenutbildningen måste hantera en föränderlig verklighet. Ett verktyg är Arbetsförmedlingens prognoser. Klicka nedan för att läsa mer.

Här hittar du Arbetsförmedlingens prognoser!

Så ser utbildnings-Sverige ut

Utbildningsinfo.se drivs av Skolverket och på dess hemsida finns en trevlig översikt över hela det svenska utbildningssystemet, ett enkelt och pedagogiskt sätt att visa en studerande hur olika studievägar ser ut och var de leder. Klicka på bilden för att komma till kartan.

Samarbetsgrupp för Yrkeshögskolan i länet

Företrädare för samtliga kommuner i länet har nu bildat en grupp för samordning och diskussion vad gäller länets yrkeshögskoleutbildningar. Tillsammans med Länsstyrelsen ska vi bidra till diskussionerna utifrån såväl tillväxt- som samordningsperspektiv.

Läs mer...

Tre regioner - ett journalistiskt flygfoto över hot och möjligheter i Kalmar, Hälsingland och Dalarna.

Läs mer (pdf)