Vuxenutbildning i Västernorrland

- en framtidsfråga för vår region

Sveriges ekonomi är stark, men många företag och offentliga arbetsgivare har svårt att hitta rätt utbildad personal. Det finns många områden där man ropar efter arbetskraft. Där blir utbildning för vuxna blir mycket viktig.

Staten satsar nu extra medel till yrkesutbildningar för vuxna. Västernorrlands kommuner samarbetar för att kunna erbjuda människor en yrkesutbildning som leder till jobb. Kommunförbundet Västernorrland utgör ett stöd för samarbetet. Syftet är att skapa ett starkt län där många har tillgång till jobb och arbetsgivare har tillgång till kompetent arbetskraft.

Så ser utbildnings-Sverige ut

Utbildningsinfo.se drivs av Skolverket och på dess hemsida finns en trevlig översikt över hela det svenska utbildningssystemet, ett enkelt och pedagogiskt sätt att visa en studerande hur olika studievägar ser ut och var de leder. Klicka på bilden för att komma till kartan.

Samarbetsgrupp för Yrkeshögskolan i länet

Företrädare för samtliga kommuner i länet har nu bildat en grupp för samordning och diskussion vad gäller länets yrkeshögskoleutbildningar. Tillsammans med Länsstyrelsen ska vi bidra till diskussionerna utifrån såväl tillväxt- som samordningsperspektiv.

Läs mer...

Tre regioner - ett journalistiskt flygfoto över hot och möjligheter i Kalmar, Hälsingland och Dalarna.

Läs mer (pdf)