AmIT - Affärsnytta med IT

Ekonomiskt stöd för IT-utveckling 

 Kommuner och landsting i Jämtland och Västernorrland har i detta projekt kunnat ansöka om ekonomiskt bidrag för kostnader i samband med utvecklingen av e-tjänster.

Insatser som varit stödberättigade:

  • Främja övergång från pappersfaktura till scanning (digital ärendehantering) vilket är en initial insats för en fortsättning med elektroniska fakturor och e-beställningar.
  • Främja övergången från scanning till elektroniska fakturor och e-beställningar.
  • Främja utveckling av elektronisk fakturahantering och elektroniska beställningar.
  • Främja insatser som kan utveckla e-upphandlingar.
  • Främja insatser som ökar e-fakturering från kommuner och landsting till företag och individer.
  • Främja insatser som ökar utbudet av e-tjänster bl.a. via kommuners/landstings hemsidor.

Ett ekonomiskt bidrag för att täcka delar av kostnaderna har kunnat sökas. Bidrag har utgått med en fast procentsats och möjliggjort för en kommun eller landsting som köper tjänster för ex.vis 450 tkr att kunna söka om ett bidrag upp till ca 200 tkr.

För mer information om projektet kontakta: Charlie Wallin tel. 070-301 08 78

Bakgrund

Tillväxtverket har beviljat pengar till projektet för att stimulera ett ökat användande av IT-stöd hos såväl det privata näringslivet som kommuner och landsting i Jämtland/Västernorrland. Projektet har fokuserat på att genom utveckling av kommuners och landstings IT-tjänster möjliggöra för allmänhet och företagare att erhålla bättre service. Projektet pågick under 3 år med slut sommaren 2012. Totalt har ca 9 miljoner kronor utgått i bidrag.