EU-projektet IMPROVE ska ge nya kvalitetstjänster inom offentlig sektor i landsbygden

Vi vill att den gemensamma kunskapen hos kommuner, landsting och universitet kombineras för att driva fram innovativa tjänster genom nya sätt att använda teknik. Tjänsterna testas och utvecklas med slutanvändaren i deras egen livsmiljö, i så kallade Living labs. 

De fyra konkreta exempel vi delar och förfinar är nyckelfria lås, för att kvalitetssäkra hemtjänsten, vårdplanering- och uppföljning på distans, nattfridskameror för trygg tillsyn och elektroniska sensorer för mätning av fukt i inkontinenshjälpmedel. De positiva effekterna är många. Det kan handla om ökade möjligheter för anhöriga att vara delaktiga i vårdplaneringen, ökat välbefinnande och självständighet för den som tar del av tjänsterna, mer tid för omsorg när personalen tillbringar mindre tid i bilen, minskade resetider, minskade kostnader, reducering av koldioxidutsläpp mm. För personer som bor på landsbygden, med långa avstånd, ger välfärdsteknik möjlighet till ökad tillgänglighet, till exempel att från det egna hemmet kunna få anhörigstöd eller träffa vårdpersonal via datorn. 

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från EU:s program Norra Periferin & Arktis. Arbetet inleddes i maj 2015 och kommer att avslutas under maj 2018.
För mer information kontakta:
Jennie Olofsson, jennie.olofsson@kfvn.se, tel. 073-271 28 78

IMPROVE har en egen webbsida här

IMPROVE - så genomförs det!

IMPROVE - digital teknik i hemtjänsten

Se filmer från projektmötet i Joensuu i Finland våren 2016.

Madeleine Blusi about the IMPROVE-project. (engelska)

Opportunities of technology-driven services in the healthcare with Madeleine Blusi. (engelska)

What can we expect from IMPROVE in Västernorrland? (engelska)