Ett virtuellt projektkontor


Vi vill öka kompetensen om, deltagandet i och finansieringen från EU's utvecklingsprogram

 

Projektet Virtuellt projektkontor har syftat till att öka deltagande i transnationella nätverk och transnationella projekt med stöd från EU:s olika finansieringsverktyg. Projektet syftar också till att öka kompetensen kring dessa finansieringsverktyg och därmed stimulera till en hållbar regional tillväxt.

De här personerna kan stötta dig kring att rigga och ansöka om ett projekt med Europeiska partners

Ansök om resebidrag

Virtuella projektkontoret vill i länet öka kompetensen om, deltagandet i och finansieringen från EU:s utvecklingsprogram. Projektet vill att enskilda individer från målgrupperna ska kunna delta i nätverksmöten med syfte att ingå i eller etablera europeiska transnationella nätverk för att i nästa steg initiera EU-finansierade projekt (t.ex. Interreg). Därför har projektet, med ett resebidrag för kommuner, landsting och länsstyrelse stimulerat detta utbyte. Virtuella projektkontoret har betalat max 75 % av kostnaderna upp till högst 5000:- SEK.

För ytterligare information om projektet kontakta:

Ulrika Åberg Ulrika.aberg@lansstyrelsen.se

Några fakta

Projektet har omslutit totalt 6 miljoner kronor och pågått till mars 2013. Projektets mål är att skapa en informell kontaktyta som knyter ihop projektadministratörer hos Länsstyrelse, Landsting, Kommunförbund, kommuner och Mid Sweden Office hemmaorganisation.
Charlie Wallin,
projektsamordnare

070-301 08 78

Det virtuella projektkontoret

var  ett samarbete mellan Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget i Västernorrland. Projektet har delfinansierats av EU's regionala utvecklingsfond
Mål 2.