Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Energikontoret Västernorrland informerar om delprogrammet Säker, ren och effektiv energi i Västernorrlands län på uppdrag av Energimyndigheten och Vinnova. Delområdet ”Säker, ren och effektiv energi” har tilldelats 7,7 % av budgeten, ca 5,4 miljarder euro. 

Säker, ren och effektiv energi 
Energiutmaningen är utformad för att stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem. För att genomföra detta behöver vi övervinna en rad utmaningar, såsom allt knappare resurser, ökande energibehov och klimatförändringar.

Utmaningen bygger på följande specifika mål och forskningsområden:

* Minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp
* Minskade kostnader och koldioxidutsläpp från elproduktionen
* Alternativa bränslen och mobila energikällor
* Ett smart europeiskt elnät
* Ny kunskap och teknologi
* Robust beslutsfattande och engagemang från allmänheten
* Marknadsintroduktion av innovationer inom energi och informations- och kommunikationsteknik.

Programmets syfte är att genom internationell samverkan förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som ska leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre.

Mer information

http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Samhalleliga-utmaningar/Saker-ren-och-effektiv-energi/


http://www.energimyndigheten.se/Internationellt/Internationellt-energisamarbete--/Energifragan-inom-EU/EU-program-for-energi--/Horisont-2020/

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm