Elektronisk handel i länets kommuner - DARRA, Digital Age for Rural and Remote Areas

En ökad e-handel kan effektivisera ekonomiadministrationen, öka säkerheten och ge ekonomiska besparingar för våra kommuner.

Vinsterna med E-handel är:
- Bättre avtalstrohet
- Ökad prismedvetenhet
- Kortare fakturahanteringstid (inga förseningsavgifter)
- Bättre ekonomisk styrning
- Bättre uppföljning genom tillförlitlig statistik

Under åren 2008-10 har Kommunförbundet varit engagerat i ett EU-finansierat projekt inom Norra periferiprogrammet med ovanstående syfte. Projektet har förutom de Västernorrländska partnerna Kommunförbundet, Mittuniversitetet och Företagarna Västernorrland, även partners i Finland, Norge och Irland.

Projektet har tre huvudinriktningar:
1. Skapa en IT-vision för glesbygdsområden.
2. Öka IT-användningen hos småföretag.
3. Ökad E-handel hos länets kommuner.

Våra kommuner har kommit olika långt i att ta till sig de verktyg som behövs och att bygga upp rätt kompetens. Projektet har därför erbjudit handledning och kunskapshöjande aktiviteter för alla intresserade.

Projektets mål är att:
1.  Alla kommuner skall kunna ta emot e-fakturor (Svefaktura senast 2010)
2.  30 företag till i länet ska kunna skicka Svefakturor.
3.  Ha startat 2-3 lokala E-handelsprojekt.
4.  Ha väsentligt ökat medvetenheten kring IT:s betydelse för tillväxten i en glesbygdsregion.

Samtliga mål i projektet har uppnåtts.

Slutrapport 

IT-visionen för glesbygdsområden valde vi att beskriva med ett antal goda exempel som ligger i absolut framkant och presentera de i foldern "Gränslös glesbygd" och den engelska versionen "Limitless rural opportunities". Här finns också en berättelse om en vanlig dag i det nya livet på landet på svenska och engelska.

 Lönsamhetskalkyl

Kommunförbundet Västernorrland har inom Darra-projektet tagit fram en lönsamhetskalkyl för leverantörer. Syftet med kalkylen är att leverantörerna på enkelt sätt ska kunna räkna fram om det är lönsamt för dem att skicka elektroniska fakturor. Kalkylen är självinstruerande och är framtagen i samarbete med lokala leverantörer.

För leverantörer

Argumenten brukar vara flera för att starta med elektroniska fakturor. Det ska spara såväl tid som pengar och miljö. Här får du som leverantör möjlighet att göra en ekonomisk kalkyl för att se om det är lönsamt för ditt företag att skicka elektroniska fakturor.

Kalkylen är snabb och enkel att göra, för varje ruta finns en förklarande text som förklarar rutans innebörd och hur den ska fyllas i. Fyll i de belopp som passar för ditt företag. De angivna beloppen är exklusive moms.

Klicka här för att öppna kalkylen.

    

 

 Rapporter och produkter

 Lägesrapport mars 08

Lägesrapport jan 09