Utbildning & arbetsliv

Länets kommuner står inför både utmaningar och möjligheter när det gäller ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Samverkan kan vara en strategi för att möta de gemensamma utmaningarna. Kommunförbundet arbetar tillsammans med kommunerna, med andra aktörer på länsnivå och i europiska nätverk för att skapa förutsättningar för utveckling.

Det gör vi genom att:
• Skapa mötesplatser och nätverk där chefer och tjänstemän kan utbyta och få nya kunskaper
• Leda och delta i formaliserade samarbeten, till exempel Gymnasiesamverkan och Kulturforum
• Stödja kommunernas verksamhets- och kunskapsutveckling

Kontakt

Åsa Claeson Nordin

Mobil: 070-216 29 89
asa.claeson.nordin@kfvn.se

Stefan Paulsson

Mobil: 070-603 42 57
stefan.paulsson@kfvn.se

Jeanette Asplund

Mobil: 070-610 13 85
jeanette.asplund@kfvn.se