Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Kartläggning av missbruks- och beroendevården i Västernorrland

Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland möjliggjorde att två utredare, en från respektive huvudman, under 2009 genomförde en kartläggning av länets resurser inom områdena risk-, missbruks- och beroendevård. Kartläggningen har tittat närmare på hur verksamheter följer de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevård inom områdena tidig upptäckt och förebyggande verksamhet, dokumentation, behandling, gravida kvinnor, samsjuklighet och samverkan. Barn och ungdomsperspektivet tas upp i ett eget avsnitt.

Rapporten och dess tillhörande fördjupningsdel finns att ladda ner till höger.

Erfarenheterna från kartläggningen används nu i projektet Kunskap till praktik Västernorrland där kommuner och landsting arbetar för att införa  Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i sina verksamheter. 

 

Läs mer

Kartläggning

Fördjupningsrapport

För mer information om kartläggningen kontakta

Anna Gidlund

anna.gidlund @ y.komforb.se

 070-2001811