ACTION

IT för äldre och deras anhörigvårdare i Norrlands glesbygd

 

 Bakgrund

ACTION-tjänsten (Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people’s Needs) har utvecklats vid Högskolan i Borås.. Denna tjänst har med goda utvärderingsresultat prövats främst i Södra Sverige. ACTION-tjänsten består av informations- och utbildningsprogram, möjlighet till kommunikation med andra användare och vård- och omsorgspersonal via en bredbandsansluten dator med bildtelefon, en samtalscentral bemannad med erfaren personal inom vård och omsorg för äldre samt utbildning och stöd i användningen av ACTION-tjänsten

 

Projektets syfte

Syftet med projektet var att  anpassa ACTION-tjänsten till Norrlands glesbygd och utvärdera nyttoeffekten ur livskvalitets- kostnads- och effektivitetsaspekter. Målgruppen var anhörigvårdare till äldre som bor i länets glesbygd och deras anhöriga som bor på långt avstånd .

Projektet medfinansieras av Hjälpmedelsinstitutet och Telia Sonera. I Jämtland och några kommuner i Västerbotten bedrevs liknande projekt samtidigt och kontinuerliga nätverksträffar hölls mellan de medverkande länen och kommunerna.

Hi har sammanställt länens projektrapporter i en liten skrift som du hittar här

FoU Västernorrland utvärderade projektet tillsammand med FoUjämt.  Den rapporten kan du hitta här

 

 

 

Vill du veta mer

 

Kontakta Gunhild Nyberg tel. 0611 55 78 55

eller Madeleine Blusi       tel. 0611 55 78 60