Klimatprojektet CO2FREE

 

Tillsammans för en renare värld!

I det här projektet har 9 europeiska regioner gått samman för att minska utsläppen av koldioxid. Vi har tillsammans med Örnsköldsviks kommun varit en av parterna.

Genom att ta del av varandras goda exempel och implementera dem i våra egna regioner behöver vi inte uppfinna hjulet igen utan kan istället få en genväg till fungerande lösningar som sparar både på miljön och våra ekonomiska resurser.

Även om du inte är en del av projektet kan du ta del av dessa, ofta prisbelönta, goda exempel kring förnyelsebar energi, energieffektivisering, grön IT och hållbara transporter.

Här kan du få veta mer

Gå in på projektets hemsida som ligger kvar 3 år efter projektets avslutande. Du kan också läsa den här broschyren som ger en snabb överblick av de 10 goda exemplen du kan lära av.

Varför gör vi det här?

Uppvärmning, kylning och belysning i byggnader står för 40% av Europas totala energianvändning. IT-lösningar kan genom ständig mätning optimera värme, belysning och ventilation. De kan också upplysa brukare om energianvändningen och därigenom påverka vanor och beteenden.

Projektet startades därför helt enkelt för att möta behovet av att minska vår energiförbrukning och vår användning av fossila bränslen. Fokuset ligger på att använda olika IT-lösningar för att möta dessa energiutmaningar samt att hitta metoder och verktyg för hållbara transporter.

Det finns ett utvecklingsbehov

Kommunförbundet Västernorrland tar initiativ till projekt där det finns ett uttalat utvecklingsbehov i vår region. Motivet till vår medverkan i klimatprojektet CO2Free har varit kommunernas egna ambitioner att minska sina koldioxidutsläpp.

Genom det här projektet har vi erbjudit både inspiration och konkreta arbetsmetoder för detta arbete. Dessutom får övriga europeiska regionerna ta del av våra erfarenheter kring Grön IT, där Örnsköldsviks kommun arbetar målmedvetet och framgångsrikt med att minska sin miljöpåverkan. Läs här om det Örnsköldsviks kommun har gjort.

Projektet har varit ett så kallat kapitaliseringsprojekt och kommer att resultera i konkreta handlingsplaner som ska implementeras i länet och finansieras via strukturfonderna. Vi har tidigare framgångsrikt deltagit i ett liknande kapitaliseringsprojekt, PIKE, där 5 av länets kommuner nu utvecklar nya e-tjänster för bättre service till medborgare och företag.

Charlie Wallin, projektsamordnare
Tel: 070-301 08 78